Failings before final !

DOT-Gallery-pozvanka-december3
Faillings before final;

Erik Šille; Kristína Mesároš; Dorota Sadovská; Matej Fabian; Anna Dankova; Ivana Kvassay; Miloš Kopták; Helen Toth; Jana Farmanova; Erika Miklošová; Juliana Mrvová; Ján Hrčka


DOT Gallery, Bratislava
Trvanie: 7.12.2017 – 28.1.2018Výstava predstaví z veľkej časti doteraz nevystavované práce viacerých umelcov. Vystavené budú maľby, kresby a grafiky na papieri, ktoré väčšinou slúžili ako sekundárny materiál, skicár a podklad pre niečo väčšie, čo ešte len príde alebo už bolo zrealizované.
Prepájaním princípov paradoxov a protikladov, synchronizácie zmýšľania autorov s prežívaním rôznych situácií a reálií vznikajú obrazy s naoko jednoducho pochopiteľným významom, ak sa však divák pozrie bližšie, príde na to, že pod povrchom je oveľa viac toho, čo treba odkryť, aby sme sa aspoň trochu priblížili tomu, čo sa preháňa hlavou autora, a kam až je schopný zájsť a akými procesmi v tvorbe pracuje.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraja