Folknow.sk

DOT-Gallery-FOLKnow
FOLKNOW. sk

Finisáž: 11.8. 2017 o 18:00
Trvanie výstavy: 27.8.2017 – 13.8.2017
DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13, Bratislava
Kurátor: Zuzana Danková

Výstava prezentuje aktuálnu tvorbu slovenských autorov, ktorí sa rôznym spôsobom inšpirujú tradičným slovenským folklórom, a to nie len motivicky, ale aj zvolenou technikou (výšivka, pyrografia). Umelci reinterpretujú a oživujú folklórne námety a motívy (bežný život, ľudový odev, ornament atď.), pričom ich obohacujú o nové významy a aktualizujú zameraním sa na súčasné spoločenské témy. Výstava podáva obraz vzťahu slovenského umenia k folklórnej tradícii a minulosti, a zároveň je jej kritickým a neraz aj ironickým prehodnotením. Folk-Now.sk prezentuje vybrané diela slovenských umelcov: Dávid Demjanovič & Jarmila Mitríková, Ivana Šáteková, Kundy Crew, Jarmila Sabová, Svetlana Fialová a Matúš Lanyi.