Helena Tothová – Meet God by the river

IMG_2736
Helena Tóthová – Meet God by the River
Jednodňová výstava + prekvapenie
31. 8. 2016 / 8:00 – 19:00
DOT., Lazaretská 13

Maľbou reflektujem osobné príbehy, z ktorých fragmentov vytváram vlastný “les”, sčasti konkrétny, sčasti neurčitý. Nedržím sa striktne videnej skutočnosti, nedisponujem hmatateľným predobrazom. Načrtávam rozostrené a hľadám ostré, nechávam vystúpiť (vynoriť sa) do popredia ilúziu atmosférickej, neurčitej krajiny, inšpirovanej prírodou, ale zároveň žijúcej mimo jej pravidiel. Je to javisko mojich nevysloviteľných myšlienok vynarájúcich sa z plynúcej rieky, šumenia lesa a vône mäty.

Helena Tóthová