Holographic Entrypoint

DOT-Gallery-pozvanka-April
Holographic Entrypoint
Holografický vstup je bránou do (ne)známeho prostredia, v ktorom spoznávame (sur)reálne svety s nejasnou hierarchiou. Realita je tu vizuálne aj ideovo posunutá. Miesta a výjavy sú povedomé, hoci
netušíme, či ich poznáme zo snov alebo sú tu skutočné reminiscencie minulých skúseností. Fiktívne výjavy sú nakoniec (takmer určite) skutočné a tie uveriteľné len klamú telom. Trip. Halucinácie. Mystifikácie. Mutácie. Deformácie. Mimotelové výlety. Autenticita, ktorá sa zdá byť na prvý pohľad neuchopiteľná, nám vďaka svojej nástojčivosti nedovolí uhnúť pohľadom. A vôbec, ako to, že cítime nostalgiu za svetom, ktorý nepoznáme?
Výstavný projekt Holographic Entrypoint predstavuje exkurz do najmladšej generácie slovenských umelcov a umelkýň venujúcich sa maľbe a kresbe. Výnimočné spojenie Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave (Margaréta Petržalová, Ľubomíra Sekerášová) a Fakulty umení na Technickej univerzite
v Košiciach (Oskar Felber, Adam Majerčík) zobrazuje rozdielne prístupy v rôznych ateliéroch na najväčších vysokých umeleckých školách na Slovensku. Aj napriek tomu, že autorky a autori sú výrazne odlišní, môžeme sledovať niekoľko spoločných bodov, ktoré ďalej individuálne rozvíjajú v samostatných umeleckých programoch.
Vybrané diela svojou formálnou či ideovou stránkou zobrazujú expresívne a experimentálne smerovanie v tradičných médiách. Či už je to práca s kompozíciou, materiálmi, naráciou alebo farebnosťou,
pozeráme sa na úniky z reality, ktoré prirodzene vychádzajú z vlastných skúseností alebo sú výsledkom brilantnej imaginácie. Autori sú ovplyvnení realitou a skáču za jej hranice. Vybraná štvorica fascinuje svojou vyzretosťou a presvedčivo zadefinovaným umeleckým programom.
Oskar Felber (*1992, Košice) pôsobí v Ateliéri súčasného obrazu Adama Szentpéteryho. Primárne sa venuje akrylovej a olejovej maľbe, kresbe a tetovaniu. Inšpiruje sa subkultúrami, okultizmom, béčkovými
horormi a populárnou kultúrou. V sérii Beštiár zobrazuje expresívne výjavy štylizovaných monštier vychádzajúcich z tradičných stredovekých kompozícií. Ich formou reflektuje svoje emócie a spoločenské dianie. Expresívna a často automatická maľba preberá formu súčasnej abstrakcie.
Adam Majerčík (*1993, Spišská Nová Ves) je z Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby, ktorý vedie Peter Rónai. Genialita jeho kresieb fixkami a vodovými farbami na „plachtových obrazoch“ sa postupne
odkrýva s našou pozornosťou a snahou sústrediť sa na detaily kolážovitého naratívu výjavov. Neukotviteľnú kreativitu na plátnach evokujúcu mix LSD tripu Hieronyma Boscha a detských kresieb dopĺňa vypožičanými rapovými textami.
Margaréta Petržalová (1993, Trnava) študuje vo 4. ateliéri Ivana Csudaia. Paradoxne ju to neťahá k abstrakcii, ale k figurálnym stvárneniam. Témy síce čerpá z pozorovania svojho okolia, ale vďaka maliarskym deformáciám majú jej diela na prvý pohľad ďaleko od skutočných a intímnych výjavov.
Fascinovaná médiom maľby expresívne približuje súčasti svojho života, ale neraz nás zmätie drobnými detailmi, ktoré akoby pochádzali z inej dimenzie.
Ľubomíra Sekerášová (1994, Orava) pôsobí v Ateliéri +-XXI Daniela Fischera. Vo svojej aktuálnej tvorbe prelína maliarske a kresebné prístupy v monochromatických a čiernobielych výjavoch. Vytvára si
osobnú mytológiu, inšpiruje sa minulými skúsenosťami, pozoruje svoje okolie a vníma prírodné scenérie. Fascinujú ju nadprirodzené výjavy, ktoré mieša so sci-fi, bosoráctvom a mýtmi. Najznepokojivejším momentom jej diel je takmer až meditatívny pokoj a postupné dávkovanie napätia.
Michal Stolárik