Ivana Mojšová / Blaženosť pre nás oboch

Ivana Mojšová
Blaženosť pre nás oboch
kurátor výstavy: Zuzana Danková
vernisáž: 21. 10. 2021
trvanie výstavy: 21. 10. – 28. 11. 2021
*Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
——
Autorka je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení a dizajnu v ateliéri Mal+by pod vedením Klaudie Kosziby. V roku 2017 absolvovala študijný pobyt na Stroganov akadémii umení v Moskve. Aktuálne je víťazkou 2. miesta šestnásteho ročníka prestížnej súťaže VÚB Maľba roka.
Vo svojich obrazoch sa autorka dotýka tém od romantiky po soft porno, od nežnejších ženských aktov až po znepokojivé vypitvané kurčatá. Práve tieto hraničné polohy vytvárajú v autorkinom autorskom programe charakteristické juxtapozície, skrz ktoré sa autorka vyjadruje a zámerne vytvára provokujúcu atmosféru. Takto nabité situácie stupňujú a rozvíjajú dynamiku tém mocenských vzťahov, honby za niečím vytúženým, za slasťou, mocou, dobrým úlovkom, chvíľkovým potešením, tématikou telesnosti a bytia. Autorka nadväzuje na východiská v zahraničnej maľbe, ktoré programovo vyvolávajú sociálny nepokoj prostredníctvom sútoku abstrakcie, koláže (Adrian Ghenie) dualitou medzi duchom a hmotou (Teodora Axente) a narušujú klasické zavedené hranice medzi klasickým figuratívnym motívom a hranicou abstrakcie (Jenny Saville).
Víťazné dielo VÚB Maľby roka This is a painting of triumphal photography by David Chancellor maliarsky spracováva fotografické dielo Davida Chancellora, „Huntress with Buck“, ktoré zachytáva dievča na koni s trofejou, ako kontrast sily mladej lovkyne s momentom zraniteľnosti a pominuteľnosti. „Obraz je mojím „autoportrétom“ ako silnej maliarky a obraz premoženej lane reprezentuje ľudí, ktorí determinujú, čo umením je a čo nie.“
Dielo je tematicky previazené na maľby, prezentované na aktuálnej výstave Blaženosť pre nás oboch, ktorých kľúčová téma je túžba zmocniť sa, podmaniť si subjekt/objekt a vlastniť. Na obrazoch sa stretávajú dva tábory bojujúcich a porážaných. Lovcov/predátorov a obetí/koristí. Autorka pracuje s ambivalenciou scény a množstvom implicitných i explicitných symbolov a odkazov ukrytých až šifrovaných hlboko do témy obrazu, ktoré sú divákovi zámerne zastierané, ich význam spočíva v samotnej empirickej skúsenosti zo života autorky. Podané príbehy reflektujú osobné prežívanie, introspekciu, túžbu po dokonalosti či vymanenie sa, nesúhlas.
V súbore diel s témou kurčiat autorka prelína tradíciu spojenú so stereotypmi, konvenciami, ktoré sa od autorky vyžadujú. “Byť príkladnou ženou, „gazdinkou“, milujúcou manželkou…. „Preberám si predmet mrazeného kuraťa, ktoré konfrontujem so svojou telesnosťou. Izolujem/ umŕtvujem „prirodzený“ kontakt medzi nami. Mŕtvou som/sa stávam ja alebo to kura?“
Témy vzťahov zvierat a človeka autorka rozoberá z biologického, mytologického a archetypálneho hľadiska, mapuje vzťah človeka a zvieraťa, predátora a loveného. „Kto je víťazom a kto porazeným? A čo ak sú si rovnocennými partnermi a uspokojenie prichádza na oboch stranách rovnako? …“ Nositeľmi deja sú najmä ženské postavy, často víťazia, sú pokúšané, apatické alebo nečinné. Autorku fascinuje akási stavovosť, okolnosti vzniku vecí. Sila maľby, ktorá má schopnosť zamraziť daný okamih, daruje mu večnosť, ale aký stav zobrazuje? Čo je prejavom živosti na maľbe?
Tak buďte ostražití, či nehľadíte na preparát, telesnosť bez duše.
Zuzana Danková