Uncategorized

Ján Kralovič, Svety umenia. O ne/možnosti definície pojmu umenia.

V poradí štvrtá prednáška z oblúbeného cyklu prednášok “V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami sveta súčasného umenia. Zorientujte sa v najdôležitejších faktoch o dejinách umenia. Spoznajte aktuálnu problematiku súčasného umelca a trhu. Nechajte sa vtiahnuť hlbšie do tohto zdanlivo neuchopiteľného sveta.

Ján Kralovič, Svety umenia. O ne/možnosti definície pojmu umenia.
7. novemra o 18:00
Vstup voľný

“Umenie je to, čo robí život zaujímavejší ako umenie.” Výrok francúzskeho umelca, člena hnutia Fluxus Roberta Filliou-a poukazuje na to, že umenie je predovšetkým prostriedok k ozvláštneniu a zintenzívneniu života.

“Je možné obecne a jednoznačne odpovedať na otázku “čo je umenie”? Neexistujú iba rôzne stratégie a pozície z ktorých sa dá odpovedať? Prednáška sa zameriava na prehľad možných odpovedí, ktoré nastolila situácia v umení v druhej polovici 20. storočia. Používaním priemyselne vyrábaných produktov (readymade, object trouvé), práca s náhodou, s telom, s akčným gestom radikálne premieňa vzťah diváka k umeleckému dielu. Mení aj predstavu o umeleckom diele ako rukodielne vytvorenom objekte.
V prednáške sa zameriam na stručné ozrejmenie inštitucionálnej definície umenia (A. Danto, G. Dickie) i na snahu obhájiť umeleckú funkciu vo forme dynamickej funkcionálnej teórie (N. Goodman). Z otázky po podstate umenia sa postupne stáva problém: za akých okolností sa môže niečo umením stať.
Prednáška je sprevádzaná obrazovým a textovým materiálom a bude trvať cca 60-70 minút.”JK

Ján Kralovič
vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií a vedie predmet zameraný na výtvarné podoby knihy. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, FlashArt, arttalk.cz, Profil, Kapitál, Vlna a i.) recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo bez víťaza.

*Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia