Uncategorized

Jarmila Sabová Ďzuppová / Smrek podľa vzoru dub

Jarmila Sabová Ďzuppová / Smrek podľa vzoru dub
kurátor: Richard Gregor
Trvanie výstavy: 25.1.-5.3.18
Otvorenie výstavy: 25.1.2018 o 19:00