Events

Komentovaná prehliadka výstavy/autorská prezentácia: Adam Šakový – 29.9.2016

Komentovaná prehliadka výstavy s autorom a kurátorm
Štvrtok, 29. 9. 2016, 18:30
DOT. Lazaretská 13

Adam Šakový – Temporal Limbo
Kurátor: Michal Stolárik

Oproti minulosti sa Adam Šakový na aktuálnej výstave s názvom Temporal Limbo prezentuje univerzálnejším vizuálnym jazykom a zároveň vyzretejším autorským prejavom. Autor nám viac neposkytuje pohľad do svojho súkromia. Reálne osoby, záblesky konkrétnych situácií a latentný voyeurizmus nahradili univerzálne, možno, na prvý pohľad až emocionálne vyprázdnené situácie. Šakového pôsobnosť prechádza na pole neokonceptuálnej maľby, kde je forma len akousi súčasťou autorovej stratégie, prostredníctvom ktorej sa opätovne zahráva s diváckou percepciou.

Adam Šakový (1987) absolvoval v roku 2013 štúdium na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení ateliér Klaudie Kosziby. Jej ateliér je charakteristický zvýšeným záujmom o obraz – jeho presahy, možnosti či funkcie, čo sa odzrkadlilo aj v autorovej tvorbe. Počas tohto obdobia experimentoval primárne so zobrazovaním a vnímaním zobrazeného. Motívy ako hra s pozornosťou, zamieňanie foriem, vytváranie ilúzií, pochybností a simulácií či upozorňovanie na nedokonalosti ľudských zmyslov boli a sčasti stále sú pre jeho diela príznačné.