Kristína Bukovčáková & Sabina Knetlová / ARCHEOLOGY OF BANALITY

Vernisáž výstavy: štvrtok 10. 3. 2022 o 18:00
trvanie výstavy: 10. 3. – 10. 4. 2022
kurátor: Mira Macík

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj najlepšie miesto pre život
——
Výstava Archeology of Banality se zabývá běžnými situacemi z bezprostředního okolí autorek.
Jejich tvorba reflektuje jejich hluboký vztah k přírodě, životnímu prostředí a životu obecně. Autorky vyobrazují banální situace, které je každodenně obklopují, ale jsou reinterpretovány jejich svébytným vizuálním projevem, který spočívá ve zjednodušování formy. – kurátor výstavy: Mira Macík
——
Kristína Bukovčáková (* 1991) vystudovala malbu na Akademii umění v Banské Bystrici (Ján Kudlička, Rastislav Podoba) V roce 2013 absolvovala studijní Stáž v Krakově (Andrzej Bednarczyk).
Je absolventkou ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Jiří David, Milan Salák). Svoji práci popisuje jako zhluk environmentálních témat, která mají svoje další podtémata a vytváří tak celistvý subjektivní celek. Mezi její hnací motory k tvorbě patří také nezájem společnosti o ekologii. Na svých plátnech nejčastěji vyobrazuje rostliny, květy, ovoce, nebo struktury a vrstvy půdy. Často čerpá z odborných knih a encyklopedií a nabitou inspiraci zpracovává s dávkou svébytné stylizace. Vystavovala například v Galerii Industra Art a Pragovka Gallery. Žije a pracuje v Bratislavě.
Sabina Knetlová (* 1996) je absolventkou Ateliéru sochařství na Fakultě umění v Ostravě (Jaroslav Koléšek). Ve své práci používá nejčastěji beton, který kombinuje s nalezenými materiály. Tematicky se vztahuje k životu na vesnici a jeho jednoduché formě. Mezi její oblíbený symbol patří ruka, která se v jejich dílech stává metaforou komunikace mezi lidmi, ale také reflexí způsobu života. Své práce představila například v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Telegraph Gallery v Olomouci, Galerii současného umění Prostějov, The Chemistry Gallery, Einszwei Gallery a Karpuchina Gallery. Žije a pracuje v Ostravě.
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj najlepšie miesto pre život