Kristína Bukovčáková / Yesterday karma

KRISTÍNA BUKOVČÁKOVÁ/YESTERDAY KARMA                                                                     Kurátorka: Zuzana Danková
Vernisáž: 5. 4. 2019, 19:00
DOT. Lazaretská 13, Bratislava
Trvanie: 5.4. – 28.4. 2019
Výstava YESTERDAY KARMA kontinuálne nadväzuje na predchádzajúci projekt Kristíny Bukovčá-
kovej Apokalypsa krásy, realizovaný v galérii DOT. v roku 2017. V najnovšej tvorbe autorka naďalej spracováva enviromentálnu tému a ponúka divákovi pohľad na súčasný svet, ako výsledok mixu ekologických, ekonomických a politických kríz smerujúcich ku katastrofálnym scenárom. Upúšťa od využitia kontrastných a veselých farieb, avšak ostáva jej zachovaný maliarsky rukopis. Intenzívnejšie pracuje s premaľbou starších diel, vzniká tak formát vo formáte, ktorý pre ňu nie je limitujúci.
Súčasnú enviromentálnu situáciu vníma ako veľmi kritickú, čo silne ovplyvňuje aj jej voľbu tmav-
šieho koloritu. V duchu novo vzniknutého hnutia Fridays for Future upozorňuje na vážnosť situá-
cie, ktorá bola spôsobená najmä staršou generáciou a nečinosťou strednej generácie.
“Pomocou článkov, kníh alebo rozhovorov vnímam meniace sa prostredie v ktorom žijem a snažím sa o tom nadviazať dialóg obrazom.” hovorí sama autorka.
Abstraktné scenérie exteriérového a inetriérového prostredia, dopĺňa o figúry. Prítomnosť ľudí je pre autorku signifikatným kompozičným prvkom, vyjadrujúcim príčinu súčasnej enviromentálnejsituácie. Človek, ak o hlavný dôsledok dnešnej problematiky je zobrazený len fragmentárne a anonymne. Drapéria, ako bežný predmet, ktorý bol v dejinách umenia pravidelne využívaný vo formáte zátiší, si autorka zapožičiava do svojich kompozícií. Jej význam posúva mimo klasických hraníc, zakrýva ňou scénu ako oponou, ktorá niečo ukončuje, prípadne cenzuruje. To čo bolo dodnes prehliadané alebo zakýrvané je výsledkom nečinnosti
či už v minulosti alebo súčasnosti.
“Uvedomujem si že téma ekologického kolapsu krajiny je veľmi všeobecná, veľká a komplexná
záležitosť. Dotýka sa ma ale natoľko že si neviem predstaviť venovať sa v súčasnosti inej téme.
Vnímam ju preto aj ako všeobecnú, ale zároveň zasahujúcu do mojej osobnej roviny.”
Kristína Bukovčáková
Svoje štúdium začala na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2011), FVU, Otvorený ateliér maľby u prof. Jána Kudličku a akademického maliara Rastislava Podobu, v roku 2013 absolvovala študijnú stáž na Akadémii umení v Krakove v ateliéry prof. Andrzeja Bednarczyka, je absolventka v ateliéruIntermediálnej konfrontácie Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe (2018), Katedra voľného umenia u doc. Jiří Davida a MgA. Milan Saláka.
Kristína Bukovčáková je víťazka 2. miesta v prestížnej sútaži Maľba roka 2015, Nadácia VÚB a víťazka 1. miesta VUB Maľby roka 2016. Autorka momentálne žije a tvorí v Prahe.
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia