Events

Kurátorčiny: Lýdia Pribišová ✕ Michal Stolárik

Diskusno-prezentačný formát v koncepcii Michala Stolárika približuje profesionálnu činnosť domácich kurátoriek a kurátorov pracujúcich v štátnych inštitúciách, súkromných galériách, doma i v zahraničí, vo veľkých mestách či v regiónoch, freelancerov, freelancerky či ostatných, ktorí bez odborného backgroundu suplujú tieto aktivity. Prostredníctvom kurátorských projektov zároveň odkrýva zákulisie a detaily o fungovaní sveta súčasného umenia.

Hostkou posledného vydania v tomto roku bude kurátorka a kritička súčasného umenia Lýdia Pribišová.

Formou prezentácie predstaví svoje minulé aj najnovšie kurátorské projekty, priblíži ich koncepcie a procesy vzniku, ako aj vlastné názory a uvažovanie o výstavnej činnosti.

Ako vníma svoju pozíciu vo svete umenia a na scéne? Prečo sa rozhodol pre túto, častokrát zatracovanú profesiu? Ako pristupuje k tvorbe výstavy? Čo bolo skôr — dielo alebo téma výstavy?

Primárnym zámerom projektu Kurátorčiny je upriamiť pozornosť na proces, ktorý predchádza pomyselnému vyvrcholeniu vo forme kurátorského predslovu na vernisážach. Curating is not that/dead!18. december 2018, 18:30 hod.
DOT. Contemporary Art Gallery
Vstup voľný