Laura Limbourg & Ján Rybníček / DREAMING IS BELIEVING

Kurátor: Jana Babušiaková
Adresa: DOT. Contemporary Art Gallery, Bottova 1, Bratislava, 811 09
Vernisáž: 11. augusta 2022 (štvrtok) 18:00
Trvanie: 12. 8. – 4. 9. 2022
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj najlepšie miesto pre život
Výstava Laury Limbourg a Jana Rybníčka prezentuje práce tejto mladej českej autorky a autora v kontexte blízkych a vzďaľujúcich sa bodov. Prvotný impulz, ktorý u Rybníčka predstavuje zaujatie štruktúrou a náhodilosťou, z ktorých vďaka asociáciám buduje príbeh, sa líši od východiska Limbourg, ktoré je zľahka aktivistické v snahe reagovať na problém prostitúcie a objektifikácie žien v ázijských krajinách pomocou estetických foriem.  
Spoločným prvkom a silou, ktorou oba ich prístupy vládnu, je akási snovosť v motívoch či symboloch a vzťah fikcie a reality. Sen a spomienka ako inšpiračný základ Rybníčkových diel a intuitívnosť jeho tvorby ho spája s princípmi surrealizmu, keď evokujúcu silu skutočnosti podriaďuje transformácii a  kreácii jej novej varianty z momentu na plátne. Neurčitosť bytostí a samotných výjavov pritom dáva divákovi možnosť rozličného výkladu a ponecháva ich otvorené širokej škále interpretácií a emócií. Ich významy a obsahy sa k nám prihovárajú takmer až v archetypálnej rovine. Môžu byť pritom všeličím: mužmi i ženami, zvieratami i ľuďmi, mytologickými postavami, snami, nočnými morami ale aj čímkoľvek iným.
Sen Laury Limbourg je o čosi konkrétnejší a zasadený do exotických kulís. Ich lákavosť a príťažlivá neznámosť je nielen pozadím, ale aj metaforou západného prístupu k prostitúcii v týchto krajinách. Pracuje s vizuálnou skúsenosťou s týmto fenoménom, ktorý podrobuje kritike pomocou asociácií naviazaných na našu, ale aj východnú kultúru. Ženy, prezentované ako tovar sa miešajú s podobne ladnými a krásnymi vázami ale i miestnymi obľúbenými symbolmi domáceho šťastia, či nebezpečnými živočíchmi, tigrami a hadmi. Pendant týchto diel tvorí séria tenisových hráčov a hráčiek, ktoré sú naopak aktívne, dynamické súčasné európske ženy. Dekoratívnosť, miešajúca sa s prvkami reality dáva vzniknúť iluzívne pôsobiacemu symbolickému jazyku, komentujúcemu sociálne a kultúrne podhubie sexualizácie exotických krajín.
Oba autorské postupy, narúšajúce a spochybňujúce hranicu reality možno označiť za hravé a vizuálne atraktívne. Sú dôkazom, že budovanie akejsi snovej skutočnosti prepájaním a otáčaním prvkov reality môže mať rôzne zámery, avšak jej sugestívna sila môže byť, podobne ako sny, prostriedkom na odhalenie skrytých a prehliadaných právd v nás i spoločnosti. 
Jana Babušiaková
Foto: Dominika Bolgáčová