Look Around You

28660571_669739726483455_8160199010374663739_n
10.3. – 8.4. 2018
Look Around You…
Kurátor: Viktor Frešo
Lukáš Prochazka, Sebastian Komaček, Peter Kašpar, Matej Kaminský, Radovan Dranga, Jakub Michal Teringa, Matej Myslovič, Dušan Chmeliar,

Look Around You…

Koncepcia výstavy Look Around You vznikla na základe spontánnej potreby, vyplývajúcej z diskusií s mladými umelcami v mojom okolí, či už z pozície asistentských prác, alebo z návštev ateliérov a prieskumov na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. V čase týchto stretnutí som vypozoroval zaujímavý spoločný moment, ktorý vystavujúcich študentov, umelcov spája a to skrytú nedôveru voči inštitúciám, či už ide o školu alebo galérie, múzeá. Tento spoločný menovateľ ma motivoval k osobnému prieskumu a výberu umelcov, ktorých považujem za veľmi životaschopných a ich produkciu za vymykajúcu sa priemernosti (ktorú v okolí často pociťujem). Zároveň som si uvedomil, aké je ťažké začínať ako umelec na slovenskej výtvarnej scéne, obzvlášť, keď niektoré inštitúcie nereflektujú na impulzy k zmene a ich riaditelia nie sú schopní reálne ísť medzi mladých umelcov, navštíviť ich ateliéri, pozrieť si ich tvorbu takpovediac „naživo“.

Nosnou líniou koncepcie výstavy je prierez aktuálnej umeleckej tvorby užšej skupiny umelcov, či už čerstvých absolventov umeleckých škôl, stále študentov, alebo takých, ktorí na lokálnu umeleckú scénu vstupujú zo zahraničia. Kľúčom k výberu diel je post-digitálna produkcia a akási melanchólia, pociťovaná k veľkorysým realizáciám. Zdanlivo spolu nesúvisiaci výber autorov jednej generačnej línie (bez všeobecne známych „sezónnych hviezd“) pre mňa ako kurátora predstavuje pokus o definovanie vizuálnej platformy novej generácie, ktorú výstavou reflektujem. Prehliadka predstaví tvorbu naprieč širokým spektrom médií, v ktorých sa autori realizujú.

Projekt má ambíciu byť kritickým pohľadom na post-súčasnosť vyprázdnených konceptuálnych tendencií východoeurópskeho umenia s post-kollerovskými alúziami. Práve táto jeho orientácia ma priviedla skôr k výberu materiálu s dominantnou vizualitou. Koncepcia je otvorená predovšetkým snahe o progresivitu výberu a reflektovaných tém, bez ich prvotného okliešťovania a vymedzovania, ktoré by selekciu už vopred násilne limitovali.

Viktor Frešo