Ľubomíra Sekerášová

ubomíra Sekeráová (*1994, Orava)
pôsobila v Ateliéri +-XXI, najprv u Daniela Fischera, a neskôr pod akademickm vedením dvojice pedagógov Rastislav Podhorský a Martin pirec na VVU v Bratislave. Autorka vrazne vynikala upoas túdia a rchlo sa zaradila medzi nastupujúcu silnú maliarskú generáciu. Koherentnosť jej tvorby naznauje systematickú cieavedomosť pozorovania objektov záujmu/vskumu jej doterajej umeleckej produkcie a je zárukou alieho kvalitného vtvarného rozvoja.Vo svojej tvorbe skúma skutonosti tradované jej predkami a eteijúcou rodinou. Vtvarnm jazykom prerozprávava situácie, ktoréijú s autorkou celý život, obrazy plné temnoty, tvrdosti, ale aj poetického ticha a krásy rodného domova. Vyvstáva osobná mytológia inpirovaná spiritualitou, nadprirodzenmi vjavmi, sci-fi, bosoráctvom a starm pohanstvom. Tieto zvlátne javy sa premieavajú so spolu súvisiacimi metafyzickmi stavmi paranoje, preludmia desivmi úkazmi. Neistota vyvstávajúca z nadprirodzench javov je transformovaná do tajomnch scén plnch otáznikov, premien a bázne, ktoré sa po vizuálnej stránke bránia klié.
Prelínanie expresívnych maliarsk
ch a kresebnch prístupov v neónovch iarivch farbách a iernobielého monochrómu s dôrazom na svetenú dramatickosť vytvára romantické tajomné príbehy, ktorch obsah zámerne vyvstáva a zaniká na nemonosti uchopenia situácie divákom a strácaní sa v onch klamoch.