Lucia Oleňová / ZNOVUNÁJDENÁ KRAJINA

Lucia Oleňová
Znovunájdená krajina
kurátor výstavy: Jana Babušiaková
online vernisáž: 3. 2. o 18:00
*Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
*realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia
———————
Najnovšia výstava Lucie Oleňovej je návratom v mnohých významoch tohto slova. Hoci sa naďalej zaujíma o prírodné štruktúry, odkláňa sa od práce so šablónami či s priestorovým experimentom smerom k tradičnej polohe maliarskeho média a k zobrazovaniu.
Centrálny námet série plátien a akvarelov je opäť návratom, obrátením pozornosti na tu prítomnú krajinu,ktorú vďaka svojej všednosti a zdanlivej známosti možno prehliadame. Oleňová si za cieľ svojho skúmania zvolila domácu devínskonovoveskú lokalitu Sandberg, pričom v plenérových skiciach i veľkorozmerných plátnach prechádza od celku k detailu a späť. Analyzuje štruktúru hornín ako krajinotvorných prvkov, dostávajúc sa v tvarovom rozklade často až na hranu abstrakcie.
Forma budovania obrazu pritom zodpovedá transformačným vplyvom, pôsobiacim na matériu týchto hornín. Ich vrstvenie či prirodzené omieľanie pramienkami stekajúcej vody tak nachádza svoj pendant v použitých výtvarných postupoch.
Dávno videné a poznané je tak podrobované novému, pozornejšiemu pohľadu, rozbité na jednotlivosti a nanovo zložené. Z tejto syntézy vzniká znovunájdená krajina.
(Jana Babušiaková)
———————
Lucia Oleňová (*1993)
vyštudovala maľbu na VŠVU u profesora Ivana Csudaia. V súčasnosti sa venuje čoraz viac téme prírody, ktorá sa stáva hlavným východiskom tvorby. Rozvíjanie tém vzťahu človeka k prírode prostredníctvom osobného dialógu, úprimnej reflexie a odrazu, ktorý vyvstáva osobne po návšteve miest.

Nepohodlie krajiny vnáša do maľby prirodzenosť, slobodu a nekonečný priestor. Veľa času autorka venuje skúmaniu a mapovaniu lokalít a vedie si denníkové záznamy, ktorým predchádzajú niekoľko hodinové náročné pochody naprieč slovenskými roklinami.