Events

Maliarský Workshop s Erikou Miklošovou

Mgr. art Erika Miklóšová, pozýva na hodiny kresby a maľby.

Program maliarskej prípravy je koncipovaný ako základný maliarsky program, ktorý zoznamuje s jazykom maľby, s praktickým i teoretickým uchopovaním problematiky farby, kompozície, svetla, výrazu, proporcií atď.
Záujemcovia sa popri kreatívnej práci súkromne oboznámia s maliarskymi a kresliarskými technikami a krátkou či dlhou históriou umenia v lokálnom alebo stredoeurópskom kontexte (závisií od zvedavosti a energie záujemcov).

Kurzy sú určené pre dospelákov, ktorí sa neboja prezentovať svoj um, prípadne majú chuť si nechať poradiť odborníkom. Skrátka pre ľudí, ktorí majú chuť učiť sa. Neodmietneme ani učeniachtivé ľudské mláďa :-).

Oboznámime sa s kresliarskymi a maliarskymi technikami: ceruza, prírodný uhlík, umelý uhlík, rudka, suchý pastel, olejový pastel, farebné ceruzky, rôzne kombinované techniky, autorské techniky…
A maliarskymi technikami: akrylová, olejová, akvarelová maľba, kombinované techniky, lavírované tušové techniky, autorské maliarske prístupy a pod.
Klasické techniky budú sprevádzať spočiatku klasické výtvarné námety: zátišie, krajinomaľba, portrét, figurálna kompozícia cez ktoré sa postupne spoločne prepracujeme k individuálnym námetom, ktoré si budú “študenti” v kurze vyberať sami, v ktorých sa budú zdokonaľovať, naučia si “cibriť” vkus.

Erika má za sebou niekoľko skupinových a samostatných výstav a je absolventkou bratislavskej VŠVU, odbor maľba a iné médiá. Vystavovala aj v Dot contemporary gallery, presne pred rokom, na tému ” After”.
Momentálne prezentuje diela na skupinovej vystave v Trenčíne pod názvom “Sedemdesiat sukien mala” , spolu s ďalšími skvelými umelcami.

1hod.
Názov – “Svetlo modeluje…”
Zadanie: Kresba zátišia s osvetlenými geometrickými útvarmi: kocka, kváder, kužeľ, ihlan, valec.
Teória: Krátke intro do zátišia a jeho predstavitelia, perspektíva, kompozícia, pozitív a negatív v zátiší.
Materiál: Výkres A2, ceruzky B2 – B8, plastická guma, prírodný uhlík, rudka (biela, čierna, hnedá).
2 hod.
Názov: “Oklamať oko..”
Zadanie: Štúdia drapérie so suchým pastelom.
Teória: História pastelu, tromploeil (tromplej) vo výtvarnom umení, svetlo, tieň, názorné ukážky z tvorby lektorky kurzu.
Materiál: Suchý pastel, štrukturovaný výkres A2, príprava podkladu pod suchý, pastel.
3hod
Názov: “Zobraziť ticho…”
Zadanie: Zátišie inšpirované francúzskym maliarom J.–S. Chardin-om.
Teória: Miešanie základných farieb, technologický postup pri tvorbe kópií (maliarskych prepisov).
Materiál: Plátno 30×40 cm, výkres A3, predloha, akrylové faby, štetce, pauzák…
4hod
Názov: “Skrytý autoportrét…” (Predmety, ktoré nás charakterizujú).
Teória: Autoportrét vo výtvarnom umení, miešanie základných farieb, perspektíva, svetĺo a tieň.
Materiál: Výkres A2, akrylové farby, štetce, predmety, ktoré nás obklopujú.
5hod – 6hod
Názov: krajinomalba (Insperované leknami od Moneta)
* Na záver prekvapenie

Hodiny pre kreatívcov budú každý druhý týždeň v Pondelok, Od 18:00 do 19:45 v trvaní šest týždnov.
Sú to termíny: 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.3., 31.7.

Prihlásiť sa môžete na info@dotgallery.sk alebo 0948615031

Počet osôb: 12 – 14

Cena kurzu: 90 €


Pre viac informácii : info@dotgallery.sk; 0948615031