Martin Lukáč / WHEN THE LOVE FACTOR’S HIGH

Martin Lukáč / When The Love Factor’s High
kurátorka výstavy: Jana Babušiaková
vernisáž: 3. 3. 2022
trvanie výstavy: 4. 3. – 20. 3. 2022
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život
——
„You don’t even try and that’s when you’ll find
The one that feels right, one for all time
It’s hard to deny when the love factors high.“
Pieseň „When the love factors high“ prepožičala názov výstave slovenského maliara Martina Lukáča. Jej priamočiary text možno vnímať ako odraz jednoduchých, kompaktných foriem, ktoré si vydobíjajú stále razantnejšie miesto v jeho tvorbe. Abstraktné formy sa v jeho najnovších prácach často vynorujú z podkladu náhle či postupne, každopádne z kontrastne bieleho povrchu, ktorý si so sebou v maliarskom svete nesie prídomok nedokončený či podkladový.
Oprostený od priameho zobrazovania sa Lukáč pohybuje v rovine asociácií na odkazy vizuálnej kultúry, symbolov, objektov, vysokého a nízkeho umenia, ale i produktov a ich značiek. Podobne ako country hudba so sebou nesie istú emóciu bez ohľadu na svoj kontakt s komerciou. Neobáva sa jej ani ju nezatracuje, skôr prijíma čo ho zaujme a na základe obojstranného záujmu sa s ňou prelína.
Dôležitá pre neho je dynamika a energia, ktorá sa objavuje nielen v maliarskom geste ale mimo neho vo svete športu a telesnej zdatnosti, ktorú pestuje. Aj samotný úvodný motív piesne odkazuje na istú formu energie, nadšenia alebo lásky, ktorú autor vníma ako esenciálny náboj tvorby.
Jana Babušiaková
kurátorka výstavy