Events

miart 2021

Srdečne pozývame na medzinárodný veľtrh moderného a súčasného umenia miart v Miláne.
Nájdete nás v stánku D10, kde prezentujeme diela Ivany Šátekovej a Margaréty Petržalovej.
Trvanie veľtrhu: 17.-19.9. 2021
We cordially invite you to the international fair of modern and contemporary art miart in Milan.
You will find us in booth D10, where we present the works of Ivana Šáteková and Margareta Petržalová.
Duration of the fair: 17.-19.9. 2021