Michal Černušák

Michal Černušák (*1982)
študoval v r. 1996-2000 na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave. Od r. 2001 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v IV. ateliéri prof. Ivana Csudaia.
Životným priestorom Michala Černušáka je mesto. Veľmi intenzívne vníma civilistický svet, mestskú atmosféru, nočné ulice, svetlá lámp a reflektorov áut a všetky tieto motívy empiricky vizualizuje na plátne. Veľkou výzvou pre autora je veľkorozmerné plátno, kde dokonale zvládnutá ilúzia priestoru a pohybu pôsobí oveľa sugestívnejšie. V priestore mesta zvýrazňuje šedosť, ale stále je prítomný farebný akcent vo forme teplých farebných tónov ako kontrast ku mestskej chladnosti tónov. (Adriana Čeleďová)