Events

Michal Habaj – Zvuková inštalácia – básnická intervencia vo verejnom priestore – 27.5.2016

DOT. Contemporary Art Gallery a Michal Habaj
Zvuková inštalácia – básnická intervencia vo verejnom priestore

Roh Jozefskej a Banskobystrickej, Bratislava
27.5. – 31.5. 2016, od svitu do súmraku
Maj uši otvorené, buď pozorný aočakávaj najhoršie

jemné posuny v chápaní
celkom konkrétnych
pojmov a skutočností:

pokoj, bolesť, život, smrť.

môj básnický projekt
sa ohlási raz na svitaní,
so spevom prvých vtákov,
predtým, než sa pohnú žeriavy,
udrú kladivá, zavrčia frézy a vŕtačky.

vygoogli si prosím tieto mená:
Villon, Byron, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont,
Whitman, Marinetti, Majakovskij, Tzara, Breton,

Habaj.

* úryvok z básne List developerovi zo zbierky Caput Mortuum (2015)Literatúra ostáva väčšinou skrytá v knihách a pôsobí vždy iba na konkrétneho čítajúceho. Michal Habaj svojou umeleckou intervenciou vstupuje s poéziou do verejného priestoru a hlasom, prichádzajúcim nevedno odkiaľ, oslovuje na rohu Jozefskej a Banskobystrickej ulice v Bratislave Developera, Premiéra, Teba, Postčloveka.Za nezištné zapožičanie techniky ďakujem kretívnemu štúdiu TAKTO a za vytvorenie nahrávok Milanovi Janáčimu.