Milan Vagač – Formovanie

DOT-Gallery-pozvanka-Vagac
“FORMOVANIE”
Autor: Milan Vagač
kurátor: Zuzana Danková
Trvanie výstavy: 9.11.2016 – 2.12.2016
Vernisáž: 9.11:2016 o 18:00
DOT., Lazaretská 13

Výstava je realizovaná s podporou Fondu na podporu umeniaVýstava Formovanie nadväzuje v prehĺbenom charaktere na najnovšie východiská Vagačovej tvorby vymedzujúce sa v novom aktualizovanom obraze vo vzťahu k minulým avantgardným postupom. Rozhodujúcim prvkom pri tvorbe nieje vytváranie nových ideí ale originalita diel vyplývajúca z hľadania nových apropriácii, súvislostí, rekonštrukcií a výtvarných možností vo vzťahu k minulosti. Tendencie smerovené k experimentovaniu s minulosťou vytvárajú programovú postprodukciu už existujúcich diel modernistických smerov konštruktivizmu, neoplasticizmu a minimalizmu. Autor prehodnocuje pôvodné programové zámery pod vplyvom novej doby a technológii v digitálnej súčasnej ére. V aktualizovanej podobe slúžia ako nové konceptualizované východiská pre vznik svojbytných diel s explicitným odkazom k pôvodným dielam.

V sérii BAU (2016) Milan Vagač vytvoril objekty Wassily 001 a 002, ktoré apelujú na stoličky wassily od Marcela Breuera. V týchto východiskách priamych odkazov pokračuje v aktuálnej sérii s názvom Proun, ktorá vychádza z vybraných diel rovnomennnej série El Lisického. Dekonštrukciou a výberom fragmentov z jeho pôvodných obrazov buduje formy v aktualizovanej podobe. Jednotlivé názvy diel päť kusovej série sú tvorené anagramom pôvodného názvu. Vagač sa často v tvorbe neuspokojuje s tradičnými médiami vymedzujúcimi sa na obrazovú plochou a táto tendencia sa prenáša do samotnej výstavby diel. Redukciou výrazu prostriedkov na základné stavebné elementy – plátno, airbrush a olejomaľba vyvoláva dojem trojrozmerných optických geometrických objektov.

Séria najnovších kresieb airbrushom „Formovanie dún“ vyplýva z prírodných štruktúr akými sú formovanie vĺn či piesočných dún ( z krajiny piesočnatého poloostrova z prostredia pobytu na zahraničnej rezidencii v Nida Art Colony v Litve). Prírodné fenomény na prvý pohľad vyzerajúce chaoticky a organicky pretvára na základe vlastného systému pravidiel práce s geometriou, geometrickým gridom, striedaním a výsekmi polkružníc. Princípom mriežky a opakovania formuje výslednú zámerne nepresnú podobu, ktorou narúša striktnosť modernizmu.


Zuzana Danková