Obrazy na predaj ako investičná príležitosť

DOT. Contemporary Art Gallery vznikla v roku 2015 a jej cieľom je, okrem iného, zastupovať a pomáhať mladej generácii nádejných výtvarných umelcov. Súčasná výtvarná scéna zahŕňa množstvo mladých tvorcov, ktorých diela predstavujú potenciálne investičné príležitosti do budúcnosti, pričom v súčasnosti možno ich práce kúpiť za relatívne priaznivé ceny v porovnaní s etablovanými menami. Naša galéria zastupuje viacerých mladých autorov, ktorým pomáha pri predaji obrazov, pravidelne organizuje výstavy ich tvorby a pomáha im s budovaním ich umeleckého renomé. 

Predaj obrazov umelcov mladej generácie 

Skúsení zberatelia na trhu dokážu pomerne ľahko a rýchlo odhadnúť formujúci sa potenciál mladého výtvarníka, o ktorého obrazy by v budúcnosti mohol byť veľký záujem. Vďaka tomu je predaj obrazov v DOT. Gallery vhodnou investičnou príležitosťou pre mnohých zberateľov a milovníkov výtvarného umenia. Naším cieľom je oslovovať a podporovať mladých výtvarníkov už v úvode ich umeleckej cesty, ktorá sa často začína ešte počas štúdia na vysokej škole. Pomáhame im pri štarte aj s nastavením stabilnej cenovej politiky a umeleckej tvorby.

Predaj obrazov v DOT. Art Gallery Bratislava

V DOT. Contemporary Art Gallery nachádzajú mladí výtvarní umelci oveľa viac, ako len možnosť vystavovať a predávať svoje obrazy. Mladých umelcov zastupujeme a snažíme sa držať pomer ceny a kvality ich tvorby tak, aby bola cena na trhu vždy relevantná. Týmto prístupom im pomáhame vytvoriť celkovú konzistentnosť v ich profesionálnom raste. Spolupráca s mladými aj etablovanými umelcami im pomáha pri vytváraní potrebných referencií a budovaní kľúčových profesionálnych kontaktov.

Úspech sa počíta

Ak mladí umelci uspejú na niektorej výstave, alebo majú iný relevantný mediálny úspech, každý takýto postup prispieva k zvýšeniu ich umeleckého kreditu a zvýšeniu cien za predávané obrazy. Pri profesionálnom ocenení ich práce v odborných kruhoch sa môže cena diela zvýšiť aj niekoľkonásobne a takýto krok im významným spôsobom pomáha pri ich ďalšom kariérnom napredovaní. Veľkú výpovednú hodnotu majú najmä výtvarné práce, ktoré reagujú na aktuálne spoločenské dianie a rezonujúce celospoločenské témy. Všeobecne tiež platí, že úspech mávajú aj diela s hlbokou osobnou výpoveďou umelca, ktorá sa priamo dotýka srdca človeka.

Výhody predaja obrazov v galérii

Pri predaji obrazov v galérii sa každý predaj zaznamenáva spolu s výškou predajnej ceny. Kupujúci tak má k dispozícii potvrdenie o predaji, ako aj o tom, že cena diela je oficiálna a odráža jeho aktuálnu trhovú cenu. Pre predávajúceho umelca aj kupujúceho je to významná referencia, o ktorej je vedený oficiálny záznam. V súčasnosti majú mladí výtvarní umelci veľkú šancu zaradiť sa medzi uznávaných a etablovaných autorov už v pomerne ranej etape svojej profesionálnej cesty. Za týmto účelom spolupracujeme so študentmi a nadanými talentovanými tvorcami, ktorým sa snažíme pomôcť vniesť do ich kariéry konzistentnosť a stabilitu. 

Mladé umenie ako investícia

Každý začínajúci profesionál potrebuje v úvode jeho kariéry pomoc v rôznych podobách. Kúpou umeleckej tvorby od mladých umelcov tak podporujeme ich tvorbu, ktorá je zároveň prísľubom budúceho zhodnotenia takejto investície. Umenie je radosť a energia tvorcu vyjadrená v rôznych podobách, farbách a tónoch. Galéria DOT. Contemporary Art Gallery stojí za umelcami, podporuje ich a zberateľom prináša možnosti objavenia talentov, ktoré im môžu priniesť zaujímavé finančné zhodnotenie. Predaj obrazov v našej galérii je tak radosťou pre všetky zúčastnené strany a my sa tešíme, že môžeme byť súčasťou cesty našich mladých umelcov aj príjemnou zastávkou našich zberateľov.