Events

1.12. ONLINE V obraze / Nina Vrbanová: RÝCHLOKURZ S.F., Výstavy ako sondy 2012 – 2017

Srdečne pozývame na prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.
Kurátorka a kritička súčasného vizuálneho umenia Nina Vrbanová pripravila v období rokov 2012 – 2017 sériu výstav, ktoré mapovali jednotlivé obdobia a zároveň ideové oblasti tvorby Stana Filka (1937 – 2015). Jednotlivé výstavy v spätnom pohľade predstavujú ťažiskové sondy do mimoriadne obsiahleho a komplexného diela autora.
Nina Vrbanová ich vo svojej prednáške predstaví ako základný pôdorys, na báze ktorého je možná lepšia orientácia a porozumenie dielu Stana Filka. Paralelne sa zameria aj na modely výstavnej prezentácie tohto osobitého umelca a ich možné alternatívy pre budúce projekty.

Prednáška sa uskutoční ONLINE v stredu 1. 12. o 18:00 na našom facebookovom a instagramovom účte.
*Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Mgr. Nina Vrbanová, PhD. (*1986) je kurátorka a kritička súčasného vizuálneho umenia. Študovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 2009 – 2013 pracovala ako kurátorka a projektová manažérka Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave. Do roku 2014 pôsobila ako editorka časopisu Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. V rokoch 2010 – 2016 absolvovala doktorandské štúdium v odbore estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (dizertačná práca „Verejné súkromie. Semiotika vizuálnych fenoménov“). V rokoch 2012 – 2021 bola členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA. Od roku 2014 pracovala v Kunsthalle Bratislava ako kurátorka, a neskôr v rokoch 2017 – 2020 ako riaditeľka a šéfkurátorka. Zaslúžila sa o zriadenie Kunsthalle Bratislava ako samostatnej príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a je autorkou jej Zriaďovacej listiny. V roku 2018 vznikla z jej iniciatívy online databáza súčasného slovenského vizuálneho umenia Artbase. Bola členkou odbornej komisie pre výber reprezentatívneho projektu pre Pavilón Českej a Slovenskej republiky na 57. Medzinárodné bienále umenia 2017 v Giardini v Benátkach (v gescii Slovenskej národnej galérie). Ako kurátorka pripravila množstvo výstav na Slovensku aj v zahraničí. Je autorkou a editorkou katalógov, zborníkov a odborných publikácií. Publikuje v domácich aj medzinárodných odborných periodikách. S podporou Fondu na podporu umenia sa súčasnosti venuje nezávislému výskumu Modelov a trendov kultúrnych politík krajín V4.