Open call 2019 in DOT. Gallery

Spúšťame otvorenú výzvu pre August 2019 v DOT. gallery. Hľadáme ten najlepší projekt pre autorskú alebo skupinovú výstavu.
Svoje koncepty a portfólia posielajte najneskôr do 1. júna 2019 na info@dotgallery.sk. Open call 2019 in DOT. Gallery nie je témou ohraničený. Komisia vyberie ten najlepší projekt.
Viac podrobností o súťaži zverejníme už čoskoro. Vrátane mien členov komisie. Tešíme sa na Vaše práce.
Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.