Výstavy

OPEN CALL 2020 v galérii DOT.

Prihlasovanie spustené
Otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov
DOT. Contemporary Art Gallery
Lazaretská 13, Bratislava
Deadline na predkladanie projektov: 31. 7. 2020
Zverejnenie výsledkov: august 2020
Realizácia výstavy: 10. 9. – 11. 10. 2020
Porota: Erik Šille, Juliana Mrvová, Michal Stolárik, Zuzana Danková, Katarína Janaková, Gabriela Grossmannová
S výstavným projektom sa môžu prihlasovať kurátori, študenti umeleckých škôl a profesionálni umelci do 35 rokov. Môže ísť o samostatnú, alebo kolektívnu výstavu s kurátorom.
Koncepcie výstav (rozsah max. A4) spolu obrazovou dokumentáciou, CV, portfóliom môžete posielať na info@dotgallery.sk
Projekt podporil Fond na podporu umenia