Events

OPEN CALL 2021 v DOT. Gallery

Prihlasovanie spustené
Otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov
DOT. Contemporary Art Gallery
Lazaretská 13, Bratislava
Deadline na predkladanie projektov: 15. 9. 2021
Zverejnenie výsledkov: september 2021
Realizácia výstavy: 21. 10. – 28. 11. 2021
Porota: Erik Šille, Juliana Mrvová, Michal Stolárik, Zuzana Danková, Beata Jablonská
S výstavným projektom sa môžu prihlasovať kurátori, študenti umeleckých škôl a profesionálni umelci do 35 rokov. Môže ísť o samostatnú, alebo kolektívnu výstavu s kurátorom.
Koncepcie výstav (rozsah max. A4) spolu s obrazovou dokumentáciou, CV, portfóliom môžete posielať na info@dotgallery.sk
Vaše zaslané práce môžu značne ovplyvniť výstavný plán na rok 2022.
Projekt podporil Fond na podporu umenia.