Events

29. 2. Otvorenie výstavy / Tomáš Jetela – Sedimenty

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy českého umelca Tomáša Jetelu s názvom Sedimenty v kurátorskej koncepcii Zuzany Dankovej.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 29. 2. o 18.00 v DOT. Contemporary, Jurkovičova tepláreň.
Trvanie výstavy: 1. 3. – 14. 4. 2024
—-
Tomáš Jetela (*1986) študoval na pražskej AVU, v ateliéri Michaela Rittsteina a je významnou postavou súčasného českého umenia. Do povedomia na umeleckú scénu sa dostal už ako diplomant v roku 2010 s cyklom malieb “Knihovna”. V roku 2013 bol ocenený Cenou kritiky za mladú maľbu, čo len potvrdilo jeho zaujímavé postavenie medzi mladými českými maliarmi. Jeho pravidelná prezentácia na pôde domácich galérií je svedectvom neustálej aktuality a relevancie jeho diel v kontexte súčasného umenia.
 
Autorova tvorba sa vyznačuje expresívnou maľbou, ktorá zachytáva anonymné postavy, čerpajúc námety skrz vlastnú optiku z rôznych zdrojov – od literatúry, cez pop kultúru až po film. Maliarsky rukopis je postavený na intuitívnej konštrukcii obrazovej plochy, kombinujúc lineárnu maľbu s kresbou a kolážou, čím cielene zintenzívňuje emocionálnosť a výrazovosť figúr. Formálne jeho tvorba odkazuje na diela Egona Schieleho, Oskara Kokoschku a Francisa Bacona, avšak Jetela tieto vplyvy transformuje do originálnej formy.
 
Prístup Tomáša Jetelu zdôrazňuje interakciu medzi expresívnou technikou a charakterom portrétovaných. V tvorbe si kladie za cieľ dosiahnuť intenzívny zážitok a vyjadriť vnútorný svet zobrazovaných postáv. Tento prístup zvýrazňuje autenticitu portrétovaných a tiež umožňuje divákovi preniknúť do emócií a vnútorného sveta postáv, vytvárajúc tak silný sugestívny vizuálny zážitok. Postavy, zobrazené vo vypätých emocionálnych momentoch a výrazoch, nám vďaka Jetelovej práci odkrývajú autentický bytostný svet. Divák je vtiahnutý do emócie, ktorú postava na obraze prežíva, hoci kontext, príbeh a jej pôvod sú mu neznáme.
Výstava prezentuje rozmanitý výber tém a motívov, formovaných rôznymi obdobiami a ideami, čo divákovi umožňuje vnímať diela viacerými spôsobmi a objavovať v nich nové vzťahy a prepojenia.
Zuzana Danková