Events Výstavy

Petr Bařinka / Parareal – Online komentovaná prehliadka


Petr Bařinka
PARAREAL
vernisáž: streda, 4. marca o 18.00
trvanie výstavy: 5. 3. – 8. 4.. 2020
kurátor výstavy: Jana Babušiaková

*Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaFarbami hrajúce obrazy a objekty Petra Bařinku evokujú na prvý pohľad ľahkosť a popkultúrnu hravosť, u mnohých divákov azda až zdanie povrchnosti, ktorá sa kúpe v pozlátku súčasných vizuálne zaujímavých a príťažlivých kultúrnych odkazov, ktoré fungujú takzvane „na prvú.“ Opak je však pravdou. Predpona „para,“ použitá v názve výstavy definuje situáciu, ktorá je mimo či stojaca vedľa a mnohé z autorových širokospektrálnych vesmírov sa môžu javiť ako autonómne svety s vlastnými pravidlami, ktoré sú možno niekedy kruté či výsmešné, ale predsa len sa vymaňujú z fádnej a často komplikovanej reality. Popkultúrny rámec, z ktorého Bařinka vychádza, si vskutku svojvoľne prispôsobuje a upravuje do podoby akýchsi paralelných svetov, ktoré sa však rôznymi spôsobmi nášho reálneho sveta dotýkajú, vychádzajú a nadväzujú naň, či ho dokonca subtílne a ironicky podrobujú kritike.

Monografická prehliadka tohto etablovaného českého vizuálneho umelca v priestore DOT. Contemporary Art Gallery je akýmsi prierezom jeho tvorby posledných rokov a prezentuje rôzne stratégie jeho prístupu k maľbe so zastúpením výberu starších, ale i najnovších prác. Vo svojej tvorbe osciluje medzi abstraktnými a konkrétnymi princípmi maľby, pričom výstava ponúkne prierez „paralelnými realitami“ rozvíjanými v jednotlivých sériách. Dôležitou súčasťou Bařinkovej tvorby je práca s linkou, ktorú do obrazu vkladá v trojrozmernej podobe za pomoci výšivky, ktorú začal používať už pri svojich vektorových maľbách. Líniu využíva ako hlavný prvok budovania obrazu v ilustratívnej, komiksovo plochej maľbe, či pri vytváraní geometrických štruktúr. Vektorové maľby, ktoré Bařinka začal tvoriť od roku 2012, sú vizuálne späté s estetikou počítačových hier 70. a 80. rokov. Tenká obrysová línia vytvorená pomocou nite, prepája rané technologické možnosti grafiky (rovná, rovnomerná línia z bodu A do bodu B) s tradičným remeslom vyšívania, ktoré využíva prekvapivo podobný jednoduchý princíp dekorovania látky. Samotná výšivka ako i farebnosť a kompozícia v hmatateľnom médiu maľby dokonale imituje vektorovú kresbu, známu len z virtuálneho prostredia. Vytvára tak precízne mapy neexistujúcej reality imaginárnej počítačovej hry.

Najnovšie práce zo série Golden Age narábajú práve s monochromatickou zlatou farebnosťou pozadia a tenkou, čiernou líniou, pomocou ktorej autor vytvára takmer až karikujúce výjavy fenoménov súčasného života, pričom si kladie otázku, či je dnešok skutočne tými „zlatými časmi,“ alebo je realita iná, ako nezriedka býva prezentované sociálnymi sieťami a médiami. Cosmos Pieces je azda najvýraznejším reprezentantom súčasného Bařinkovho zaujatia vzťahu reality a abstrakcie. Precízne geometrické vzory jeho malieb nachádzajú svoj predobraz v konkrétnosti prírodného sveta – v rytme minerálnej kryštalizácie, či v planetárnych usporiadaniach. Vytrhnuté z tohto rámca sa však dostávajú do nového kontextu, ktorý ich reálnosť narúša a posúva ich do dekoratívnej a abstraktnej roviny. Séria Night visitors zase pracuje s tajomnými bytosťami komiksového rázu, ktoré v kulisách socialistických obydlí rozvíjajú vlastný, paralelný príbeh oprostený od ľudských bytostí. Výklad tejto reality necháva autor na divákovi – jeho noční návštevníci môžu byť rozprávkovými postavami či návštevníkmi z iných dimenzií. Ich melancholický výraz na pozadí nostalgických propagandistických obrázkov socialistického raja však naznačuje i temnejšiu rovinu čítania – jedná sa o duchov, uväznených v (utopickej) minulosti, respektíve v predstave, ktorá po nej ostala, neschopní posunúť sa v pred a bez možnosti návratu naspäť. Pre akú časť obyvateľstva našej zemepisnej šírky je táto paralelná realita ešte stále miestom trvalého pobytu?

Jana Babušiaková


Petr Bařinka je multimediálny vizuálny umelec, ktorý absolvoval v ateliéri českého sochára Kurta Gebauera na VŠUP v Prahe a potom rozvinul svoje vizuálne koncepcie v rámci doktorandského programu v ateliéri maľby prof. Ivana Csudaia v Bratislave kde se zaoberal vizuálnymi schémami modernizmu a digitálneho obrazu. Jeho tvorba využíva celú škálu aktuálnych techník od maľby cez sochárstvo, fotografiu, film, až po digitálnu tlač a animáciu. Neustále experimentuje s rôznymi materiálmi a technikami ako je vyšívanie a pod.

Za rozmanitosťou materiálnych foriem jeho diel je vždy jasne rozpoznateľný autorský rukopis. Vo svojom diele kombinuje zdanlivo naivné rozprávkové prvky so závažnými témami vzťahujúcimi sa k pamäti, nevedomiu, strachu, fantázii. Inými slovami, autor realizuje obrazy, ktoré se jemu, tak ako ostatným ľudom, vtláčajú do pamäti.

V roku 2009 se stal laureátom prestížnej ceny Národnej galérie v Prahe NG 333 pre umelca do 33 rokov a v roku 2015 ho ocenila porota cenou VIG Special Invitation, udelenou v rámci umeleckej súťaže ESSL ART AWARD.
(text: Michal Tošner)