Events

Popoludnie s autorkou na výstave After – 19.2.2016

V piatok 19.2.2016 od 16:00 môžete maliarku Eriku Miklóšovú stretnúť naživo v DOT. Contemporary Art Gallery, porozprávať sa s ňou o výstave, opýtať sa na to, čo vás zaujíma, zistiť, čo ju inšpiruje, ako uvažuje, ako tvorí, dať si s ňou kávu…

Výstava trvá iba do 27. februára, nezmeškajte. Tešíme sa na vás.

Erika Miklóšová – After

Erika si ako námety svojich najnovších malieb vybrala diela alebo fragmenty a motívy diel iných umelcov a umelkyne. Na výstave After sú prezentované práce, ktorých námetom/inšpiráciou boli diela vytvorené v inom médiu (video, inštalácia, objekt, fotografia, akcia…). Pri niektorých autorku oslovilo pôvodné dielo, alebo jeho fotografická dokumentácia vyslovene svojou vizualitou, „zvláštnosťou“, silným výrazom. Pri iných ju zaujala podobnosť s niektorým z tradičných maliarskych žánrov (zátišie, portrét, krajina…), inde skúmala možnosti prenosu už raz konkrétne znakovo formovaného zmyslu iným spôsobom, respektíve uvažovala nad jeho posunom, neutralizáciou, aktualizáciou, estetizáciou, oslobodením…