POV: YOU ARE IN THE MOMENT / Fialová, Mikyšková a Stanová

POV: YOU ARE IN THE MOMENT
Miesto: DOT Gallery, Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1/1 811 09 Bratislava
Otvorenie: 6. decembra 2022 o 18:00 hod.
Trvanie: 6.12. 2022 – 10.1. 2023
Kurátorka: Jana Babušiaková
Spoločná výstava troch autoriek kladie do popredia subjektivitu a intimitu pohľadu, pričom toto hľadisko predstavujú skrze fragmentarizáciu, podobnú denníkovému záznamu. V dielach pritom pracujú formou kresebnej koláže a vrstvenia nielen motívov, ale aj typov inšpirácií od osobných cez spoločenské, biologické, kultúrne a umelecko-historické až po symboly, ktoré “preosievajú” vlastným pohľadom v aktuálnej životnej situácii a pocite. Ich práca s nimi je zdieľaním a spoluprežívaním istých vzorcov v unikátnom zostavení, podobne ako práca internetových užívateľov s predlohami, formátmi a piesňami pri tvorbe vlastného obsahu. Je to POV (“Point of View” – uhol pohľadu), ktorý tento mix robí jedinečným. Autorky nás k tomu svojmu pozývajú v prístupoch, variujúcich od realizmu po abstraktné formy a od pocitov, prichádzajúcich s materstvom cez skúmanie prírodných prvkov po automatizmus, vychádzajúci zo znakovosti písma a piktogramov. Nie je to aktivizmus, ale autobiografickosť vnímania, nového uchopenia a následného pretvorenia v maľbe či kresbe.
Zaujatie stopou a materiálnosťou v tomto prípade odlišuje tento prístup od online rozhrania. Fragment, ktorý tvorí celok je hmatateľným a vo svojej fyzickej podstate pri tvorení nanovo prežitým. Bytie a prítomnosť v okamihu sa tak stáva dôležitým naratívom, ktorý sa zdvojuje a zosilňuje hmatateľnosťou diela.
Jana Babušiaková
Tvorbu diel umelkyne Svetlany Fialovej podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.