Richard Marco / Ako na zemi, tak i v nebi

Vernisáž výstavy: 29. 5. 2024 o 18.00
Trvanie výstavy: 30. 5.  – 31. 6. 2024
Kurátor: Peter Megyeši
DOT. Contemporary / Jurkovičova tepláreň, Bottova 1 / Bratislava
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstava Richarda Marca Ako na zemi, tak i v nebi predstavuje aktuálny výber z  dlhodobo rozvíjaného a  konceptuálne zameraného autorského programu, venovaného preskúmavaniu možností maliarskeho média vo vzťahu k  utváraniu pamäti a  obrazovému zachyteniu pominuteľnosti a  smrteľnosti. Autor prostredníctvom obrazov odhaľuje, zviditeľňuje a  komentuje konvencie a kontexty tradovania, prežívania a variovania sakrálnych a mytologických motívov. Poučený maliarsky dialóg Richarda Marca s  dejinami umenia upozorňuje aj na ambivalencie zdanlivo známych žánrov, námetov a symbolov v  premenlivých vizuálnych reprezentáciách.  
Technicky a  technologicky bravúrne realizovaná „realistická“ maľba prostredníctvom kombinovania ustálených znakov a  motívov problematizuje identitu zobrazení a narúša  očakávania jednoznačnosti obrazovej výpovede. Napríklad tradičná téma Vanitas, upomínajúca na ľudskú pominuteľnosť a  márnosť mnohého ľudského snaženia, je evokovaná – na prvý pohľad paradoxne – prostredníctvom aktualizovaného realistického zobrazenia osamoteného dieliku  detskej stavebnice Lego v  dramatických a  teatrálnych barokových kulisách. Obdobne sprostredkovaný detailný pohľad na tvár bradatého muža s  dlhými vlasmi, pokrytej pramienkami krvi zo zranení na hlave, signalizuje ustálenú kristologickú ikonografiu. Niečo nás však pri pohľade dráždi a  vzdoruje jednoduchej klasifikácii zobrazeného námetu – namiesto pokorného výrazu dobrovoľne obetovaného Ježiša sme totiž konfrontovaní s rebelským pohľadom chlapa s  náušnicou. Napätie, ktoré Richard Marco buduje medzi konvenčnými motívmi,  námetmi a  ich tradovaním, posunmi, komentármi a  interpretáciami je pre jeho tvorbu charakteristické obdobne, ako tematizovanie  rôznych režimov časovosti obrazu. Anachronizmy, aktualizácie archaických tém a  premyslený pohyb medzi sakrálnou a  profánnou ikonografiou sú pre Richarda Marca prístupom k veľkým témam nielen dejín umenia a  maľby: Životnosti, pominuteľnosti a  smrteľnosti.  
Richard Marco (*1994)  patrí k najmladšej generácii umelcov na Slovensku, ale vďaka svojej maliarskej technike inšpirovanej historickou maľbou a jej kombináciou s vizuálnym jazykom fotografie, už patrí k výrazným solitérnym autorom v médiu maľby. Pre jeho tvorbu je typické zaujatie bytostnými otázkami človeka, vzťah prítomného a minulého či dôraz na emotívny charakter v jeho práci. Už počas štúdia v roku 2020 na Vysokej škole výtvarných umení, na katedre maľby, vstúpil na umeleckú scénu výraznou samostatnou výstavou Silentium (2020) v Galérii mesta Bratislavy a po ukončení školy pokračoval v prezentácii svojej tvorby samostatnou výstavou Lethé (2022) v Nitrianskej Galérii. Prezentoval sa na viacerých skupinových výstavách na Slovensku a  Nemecku.  Je zastúpený v súkromných zbierkach doma aj v zahraničí.