Events

ARTTALK / O pominuteľnosti s Janou Babušiakovou a hosťom Richardom Marcom

Srdečne pozývame na ďalšiu diskusiu z cyklu: ARTTALK s Janou Babušiakovou a Richardom Marcom. Diskusia sa opäť uskutoční v DOT.contemporary v Jurkovičovej teplárni, ale aj na našom facebookovom a instagramovom účte.
➖➖➖
9. 11. 2022. o 18:00
VSTUP VOĽNÝ
➖➖➖
O konečnosti nás samých i ľudí okolo nás v dnešnej dobe možno často neradi rozmýšľame. Aj umenie si dnes nachádza mnoho iných námetov, zakotvených v problémoch i príjemných stránkach života. V minulosti sa však pohľad vizuálnych umelcov otáčal k pominuteľnosti veľmi často. Prítomnosť do témy prináša nové otázky ale i problémy, s ktorými je nutné sa vyrovnávať. O tom, ako v súčasnosti môže pominuteľnosť vstupovať do diel výtvarného umenia i ako s ňou v súčasnosti autor môže pracovať sa Jana Babušiaková porozpráva s maliarom Richardom Marcom.
➖➖➖
Richard Marco (*1994) síce patrí k najmladšej generácií umelcov na Slovensku, ale vďaka svojej maliarskej technike inšpirovanej historickou maľbou a kombináciou s vizuálnym jazykom fotografie, už patrí k výrazným solitérnym autorom v médiu maľby. Pre jeho tvorbu je typické zaujatie bytostnými otázkami človeka, vzťah pritomneho a minulého a dôraz na emotívny charakter v jeho práci. Už počas štúdia v roku 2020 na Vysokej škole výtvarných umení, na katedre maľby, vstúpil na umeleckú scénu výraznou samostatnou výstavou Silentium v Galérii mesta Bratislavy a po ukončení školy pokračoval v prezentácii svojej tvorby samostatnou výstavou Lethé v Nitrianskej Galerii. Prezentoval sa na skupinových výstavách v galérii v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Je zastúpený v súkromných zbierkach doma aj v zahraničí.
➖➖➖
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.