Rudolf Janák / Verejné kódovanie_01

Srdečne pozývame na otvorenie autorskej výstavy Rudolfa Janáka, Veréjne kódovanie_01, v galérií DOT.

Rudolf Janák: Veréjne kódovanie_01
Kurátor výstavy: Jana Babušiaková
Trvanie výstavy: 8. 8. – 8. 9. 2019
Otvorenie výstavy: štvrtok 8. augusta o 19:00

Výstavu podporil Fond na podporu umenia.

Rudolf Janák 

študoval u prof. Stanislava Balka v Banskej Bystrici a u prof. Michaela Ridsteina na AVU v
Prahe, kde v súčasnosti žije a tvorí. Vo svojej tvorbe spája abstraktnú formálnosť s reálnou
skutočnosťou, čím vzniká prirodzená autentická spoveď kaž- dodennosti. Nejedná sa len o
bezbrehú estetizáciu, ale predovšetkým o spontánny komentárviacvrstvý príbeh s koloritom
rozporuplnej doby. Obrazy charak- terizujú maliarske protipóly: kresebnú linku a podrobné
spracovanie detailov striedajú hrubé ťahy štetcom. Autor pracuje často s figurálnym
námetom. Jeho anonymná bytosť “pižďuch” hľadá svoju prirodzenosť v danom priestore
krajiny či spoločnosti. Postavy spolu s asistenciou znakov a symbolov formálne podtŕhajú
svoju odcudzenosť v utopisticky deformovanom svete. Jedná sa o akési kódovanie
vlastného bytia v systéme spoločného vedomia.