{:en}Subtílnosti{:}{:sk}Subtílnosti{:}

DOT-Gallery-plagatA2-Subtilnosti-1-page-001

Vystavujúci: Andrej Dúbravský, Daniel Dida, Žofia Dubová, Jarmila Sabová, Ján Valík, Magdaléna Kuchtová, Robert Tappert, Marek Holeša, Kristián Németh, Lenka Lukačovičová, Adam Šakový, Peter Barényi, Viktor Fuček, Martin Kochan
Kurátor: Ľuboš Lehocký

Vernisáž: 5. 4. 2016, 18:00
Trvanie: 5. 4. – 30. 4. 2016
Miesto: Galéria DOT., Lazaretská 13, Bratislava

Dnešný svet je podľa mnohých charakteristický nadmernou stimuláciou zmyslov, rýchlosťou, megalomániou či stratou citu pre detaily. Výstava Subtílnosti predstavuje diela štrnástich slovenských autoriek a autorov, ktoré sa svojou povahou z týchto charakteristík vymykajú. Prezentované maľby, kresby, fotografie, inštalácie, video, alebo environment pôsobia veľmi jemne a nevtieravo. Ich významové nuansy presvitajú pod prvotným dojmom jednoduchosti a civilnosti. Dochádza v nich k skĺbeniu subtílnosti výrazu a sily myšlienok, ktoré sa dotýkajú nie len intímnych, ale neraz aj spoločenských tém a fenoménov ako sú migrácia, cirkev, história alebo jazyk. Výstava ukazuje, že aj diela, ktoré sú na prvý pohľad nenápadné, dokážu zarezonovať vo vedomí človeka silnejšie, alebo niesť štrukturovanejší a plnší význam ako iné, zmysly atakujúce diela. Rovnako v bežnom živote i v umení totiž platí, že nie všetko, čo púta pozornosť svojim nablýskaným zovňajškom alebo suverénne extrovertným prejavom, aj keď sa dnes na to často kladie dôraz, je nevyhnutne hodnotné aj „zvnútra“.

Subtílnosti sú zároveň aj nepriamou reakciou na hrubosť prítomnú v politike, spoločenskej diskusii, medziľudských vzťahoch alebo neschopnosť i neochotu vnímať odtienky a chápať aj nevyslovený zmysel hrubého povrchu rozličných výpovedí a javov, s ktorými sa stretávame.