Tero Abaffy

Tero Abaffy
Pičurdy (čo behali s vlkmi)
kurátor výstavy: Eleonora Stanková
online vernisáž: 11. 3. 2021
*Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
———————
Význam slova “Pičurda”: Žena. Bytosť. To by ju vystihovalo najviac. Je to famme fatale súčasnosti, so všetkým, čo k nej patrí. S obsiahlymi ľudskými ale aj vysoko božskými vlastnosťami. Obsahuje to, čo je obsiahnuté v terajšom svete. Naše strachy, stagnácie, smútok, nevyrovnanosť, ale aj radosti, oslobodenia, posuny a lásku, sexualitu.
Tvorba momentálne prechádza, a stále sa pohybuje, od digitálnej maľby a irónie súčasnosti ku klasickému zobrazovaniu, tzv. “vznešenému“ médiu – maľby. Tiež povedané s nadhľadom.
V maľbách zobrazuje voľnosť prejavu, skúmanie vnútra a ženskej podstaty. „Prirodzenosť, sexualita, oslobodenie od vplyvu okolitého sveta, záznam osobného zisťovania kto som ja a moja Pičurda, cez maľbu ako médium. Stotožnie skrz nepreskúmané zložky nánosov až k návratu k podstate bytiu. Návrat k vnútornej sile, ktorú mame všetci, keď sa oslobodíme. Sexuálna sila a naše vedenie.“ hovorí autorka.
Symbol úsmevu – ako symbol pretvárky, ironizácie, nereálna, v ľudskom svete prirodzene prítomného, či viac alebo menej.
Tero Abaffy poukazuje na dianie v dnešnom svete. Na fungovanie – žena vs svet s dopadom sociálnych sieti. Alebo skôr ako soc. siete menia vnímanie ženy a jej “pravosť”. Porovnávanie, neprávosť, klam, pretvárka. Hovorí NIE fatálnym spôsobom, poukazuje na dnešné bytie. Žijeme veľa pre internet málo v realite bez pripojenia, hovorí autorka. Komentuje život prostredníctvom maľby, kresby či objektu.
———————
Tero Abaffy (*1992)
ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení u Doc. Vojtecha Kolenčíka na katedre grafika a iné médiá. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na pražskej UMPRUM na katedre maľby u prof. Černického a taktiež v Grécku na University of Art Thessaloniki.