Tomáš Němec / Tělo

Tomáš Němec
TĚLO
otvorenie výstavy: štvrtok, 18. júna od 14.00 do 18.00 hod
trvanie výstavy: 18. 6. – 19. 7. 2020
kurátor výstavy: Zuzana Danková
*výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
——
Tomáš Němec (1986) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Prahe v ateliéri Michaela Rittsteina (2011). V roku 2010 absolvoval študijný pobyt v Nizozemsku. Ihneď po ukončení štúdia zaujal nielen v Českej republike ale aj medzinárodne, kde sa prezentoval viacerými autorskými výstavami (galéria Thomasa Fuchsa v nemeckom Stuttgarte). Od roku 2014 sa autorové diela kontinuálne objavujú na Pražských aukciách a v súčasnosti má zastúpenie vo viacerých medzinárodných zbierkach.
Maľba Tomáša Němca zachytáva skrátka to, čo ho zaujíma a čo má rád. Expresným rukopisom stvárňuje svoje tu a teraz, bezprostrednú realitu, ktorá sa ho každodenne dotýka. Táto škála záujmu sa sústreďuje na klasický žáner ako je krajinomaľba, zátišie až po akt.
Zdanlivo jednoduché objekty záujmu (kvety, okná, keramické nádoby, taniere) expresívnym rukopisom pretvára na romantické dekoratívne scenérie. Primárny je pôžitok z maľby, no niektoré motívy si autor natoľko obľúbil, že si z nich vytvoril vlastné obrazové symboly. Dokonalá znalosť objektov, mu umožňuje ešte väčšiu hravosť v maľbe a neustále posúvanie hraníc medzi realizmom a spontánnou gestickou maľbou.
Reflexia mužskej nahoty je v tradičnej oblasti výtvarného umenia už oddávna, kult ženského tela a zmyslovosti však v súčasnej dobe spôsobil, že mužský akt je len minoritnou záležitosťou. Sústredenie sa na telo prechádzalo v jeho tvorbe vývojom od klasického motívu kúpania, až po niekoľko motívov z pornofilmov. Tomáš Němec sféru intímnosti posúva na úroveň obnaženosti v najširšom zmysle slova. Predmetom jeho záujmu o telesnosť je v mnohých obrazoch jeho vlastná podobizeň a najbližší známi a priatelia.