V inom stave – Dovičáková, Tutková, Sabová, Žáková

V inom stave

Vystavujúce autorky: Lucia Dovičáková, Barbara Tutková, Jarmila Sabová, Vlasta Žáková
Kurátor: Ľuboš Lehocký

Vernisáž: 5. 10. 2016, 18:00
Trvanie: 5.10. – 5.11. 2016

Frazeologizmus „byť v inom stave“ nepriamo pomenúva tehotenstvo. V koncepcii výstavy však toto slovné spojenie nenesie primárne tento svoj ustálený význam, aj keď sa vzhľadom na fakt, že vystavujúce sú ženy, dokonca matky, tento výklad núka. Inými stavmi môžeme v tomto prípade rozumieť rôzne fenomény vymykajúce sa „normálu“, ktoré autorky reflektujú.

Dielami Lucie Dovičákovej sa síce vinie téma materstva alebo rodiny, autorka však svojimi prácami nereflektuje iba iný, zmenený stav tela (tehotnej ženy, matky), ale najmä psychologické, sociologické či politické aspekty nových vzťahov a situácií, v ktorých sa jednotlivec alebo rodina ocitajú.

Vlasta Žáková sa vo svojich textilných obrazoch a objektoch venuje témam súvisiacim s neviazanou zábavou na divokých párty, ich ambivalentným charakterom a súvisom s individuálnym prežívaním človeka i širším spoločenským rámcom.

Jarmila Sabová uvádza do nových stavov vlastné staršie diela, ktoré premaľováva. Pôvodný obrazový fragment, ktorý nezakryla premaľba, sa tak dostáva do nových súvislostí. Do nevšedných situácii a stavov sa dostávajú aj veci, ktorým autorka prisudzuje nové kvality.

Barbara Tutková necháva vo svojom fotografickom projekte pohltiť ženské telo akousi kuklou, ktorá mu môže byť útočiskom i väzením. Ľudské telo sa ocitá v neprirodzenej situácii, v stave, ktorý možno prijať, alebo s ním bojovať.

Výstava V inom stave bude zároveň prebiehať v rovnakom autorskom zložení a koncepcii, ale prezentujúc iné diela aj v londýnskej Lacey GalleryVýstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia