Events

V obraze / Barbora Kurek Geržová: FOLK-LORE

Srdečne pozývame na prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Kritička a kurátorka Barbora Kurek Geržová predstaví výstavný projekt FOLK-LORE, ktorý je kritickým čítaním špecifického fenoménu – folklóru, ktorý poznačil charakter našej kultúry a je vnímaný ako súčasť slovenskej identity. Zámerom však nie je prezentovať tieto tradičné hodnoty, ale nanovo prehodnotiť zakódované stereotypné uvažovanie o tradičnej ľudovej spoločnosti, postavenie ženy a muža v nej a to prostredníctvom modelových diel domácich autoriek a autorov 20. a 21. storočia s dôrazom na súčasnosť.
Prednáška sa uskutoční v stredu 10.111. o 18:00 v Jurkovičovej teplárni, nových priestoroch DOT. Contemporary.
Vstup voľný.
Nie je potrebná rezervácia.
Podujatie v režime OTP.
*Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Barbora Kurek Geržová je kritička a kurátorka, venuje sa súčasnému umeniu a umeniu druhej polovice 20. storočia. Vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite.
V Nitrianskej galérii pracuje od roku 2006 na pozícii odborno-výskumnej pracovníčky. Je kurátorka Zbierky maľby a podieľa sa na formovaní akvizičnej politiky galérie. S Omarom Mirzom pripravila pri príležitosti 50. výročia Nitrianskej galérie výstavu Čože je to 50.-KA! (2015), ktorá predstavila výber akvizícií v rámci rôznych tematických okruhov. Samostatne pripravila niekoľko desiatok monografických (Marko Blažo, Karol Pichler, Vladimír Popovič, Dorota Sadovská, Ľubo Stacho, Emöke Vargová) aj skupinových domácich i zahraničných výstav. Zaujímajú ju tematické autorské projekty, ktoré sú výsledkom jej umelecko-historického výskumu. Na základe tejto kurátorskej stratégie spracovala rôzne témy –problematiku ilúzie v súčasnom umení (zrkadlo, ilúzia priestoru, trompe l´oeil); premeny autorských umeleckých techník (Od sadry k žuvačke); porovnávala formálne a obsahové príbuznosti a rozdiely medzi tvorbou súčasných slovenských a českých umelkýň a umelcov (Ja a tí Druhí); skúmala autorskú tvorbu cez aspekt rodu (Inter-view); reflektovala špecifický fenomén – film v súčasnom umení (FILM. Directed by Artists). V rámci medzinárodnej spolupráce pripravila v roku 2009 výstavu súčasného výtvarného umenia Perfect Asymetry, ktorá bola súčasťou projektu Donumenta 2009 – Slovakia, v Regensburgu (SRN). Prispela do publikácie Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku (2014) a výstavného projektu: Paradox 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu, 1993 – 1998 (2014). Od roku 2011 je členkou slovenskej sekcie AICA (Medzinárodnej asociácie kritikov umenia registrovanej pri UNESCO v Paríži). V roku 2018 získala cenu Nitrianska Lunica.