Events

V obraze / Beata Jablonská, Konformný obraz? – 6.12.2018

Beata Jablonská, Konformný obraz?
O falošných a pravdivých príbehoch súčasnej slovenskej maľby.
6. decembra o 18:00
Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Vstup voľný

Aj keď súčasná umelecká prax ukazuje, že všetky média sú vzájomne zameniteľné prítomnosti maľby akoby stále vzbudzovala pochybnosti nad jej schopnosťami viesť kritický dialóg so stavom sveta. Ako najľahšie obchodovateľnej komodite na umeleckom trhu sa tento jej potenciál neraz stráca v trhových a inštitucionálnych mechanizmoch. Kľúčovou otázkou teda je, či je vôbec schopná vzoprieť sa fungovaniu umeleckej prevádzky ? Či dokáže disponovať aparátmi, ktoré sú schopné posunúť jej estetické vnímanie do širších mentálnych priestorov – do roviny filozofických, spoločenských a kultúrnych problémov.Mgr. Beata Jablonská PhD.
Študovala Dejiny umenia na Filozofickej Univerzite Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. Storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Je autorkou kapitoly Maľba v postmodernej situácii v syntetickej publikácii Umenie 20. Storočia (Slovenská národná galéria, 2000), kapitoly Lži dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 (Slovenská národná galéria, 2003) kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate: Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992 (Slovenská národná galéria, 2009).
Od roku 2009 do roku 2014 pôsobila v Centre výskumu, v Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií ako vedecká pracovníčka. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu: Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia, ktorú pod názvom Transcendentné, Absolútne, Nekonečné. Skryté kapitoly slovenského konceptuálneho umenia pripravuje k vydaniu. Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je autorkou monografie Erika Šilleho: Šťastie je na dosah (Slovart, Galeria Krokus, 2017) a spolukurátorkou výstavy ČS koncept 70 let (Fait Gallery, Brno, Česká republika), z času na čas kurátorkou a píšucou a prednášajúcou teoretičkou výtvarného umenia na plný úväzok.