Events

V obraze / DANIELA ČARNÁ: Dotkni sa kvapky rosy / Podoby slovenského land artu

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.
Vstup voľný
25. 5. 2022 o 18:00 – V obraze / DANIELA ČARNÁ: Dotkni sa kvapky rosy / Podoby slovenského land artu
Moderuje: Jana Babušiaková
Ako vyzerali dnes už historické podoby land artu na Slovensku a v čom boli jeho špecifiká? Prezentácia sa zameria na východiská a motivácie vstupovania umelcov do krajiny v 60. – 80. rokoch 20. stor. Priblíži ich na vybraných príkladoch kolektívnych akcií Alexa Mlynárčika, Jany Želibskej a introvertných, až meditatívnych vstupov do krajiny Michala Kerna, Petra Bartoša, Rudolfa Sikoru, Dezidera Tótha, Daniela Fischera a i., či prostredníctvom kolektívnych podujatí Festival snehu (1970), Gaudium et pax (1970), Terény (1982-1985), ktoré sú dnes už neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou našej novodobej histórie umenia. Názov prezentácie vychádza z poznámok v denníku Michala Kerna: “Dotkni sa prstom kvapky rosy a spoj sa čistotou so zázrakom.”
Daniela Čarná (1977) je kurátorka a galerijná pedagogička. Študovala dejiny umenia na FF UK v Bratislave, doktorát absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Pracovala v Galérii mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava, aktuálne pôsobí v Galérii Slovenského rozhlasu a v Galérii umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch. Je autorkou viacerých publikácií ako je monografia Michala Kerna, Igora Kalného, Igora Minárika a kníh o umení pre deti Nakresli si ovečku a Čím chceš byť? Umelec? (obe s L. Kotvanovou). Kurátorsky sa podieľala na príprave desiatok výstav (napr. Z mesta von, 2007, Očami (ne)viditeľné, 2010, Mapy/Maps, 2011, Zostane to v rodine, 2013, 1.otvorený ateliér, 2020, Čím chceš byť? Umelec?, 2021). Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti, je členkou Slovenskej sekcie AICA.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia