Uncategorized

V Obraze / Diana Majdáková, Od prehistórie po moderného človeka

Pozývame Vás na cyklus prednášok “V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami sveta súčasného umenia. Zorientujte sa v najdôležitejších faktoch o dejinách umenia. Spoznajte aktuálnu problematiku súčasného umelca a trhu. Nechajte sa vtiahnuť hlbšie do tohto zdanlivo neuchopiteľného sveta.


26.9.2019, 19:00 – Od prehistórie až po moderného človeka / Diana Majdáková

Cesta umenia históriou je síce kľukatá, ale nepostráda svoju vnútornú logiku. Od prehistórie človek prešiel vývojom, ktorý sa odrazil aj v umení, ktoré vytváral a ktorým sa obklopoval. V čase sa menili názory na jeho poslanie, funkciu, či estetické hodnoty. Tak, ako sa modifikoval názor na krásu, tak sa menilo aj umenie. Dozviete sa, ako sa postupom času vymieňali jednotlivé veľké európske slohy a naučíte sa ich spoľahlivo rozoznávať. Povieme vám, či je Rembrandt skutočne najväčším európskym maliarom, aj v čom sa vlastne skrýva čaro Mony Lisy.
*Prednáška je koncipovaná pôvodne pre Art Academy.

Vstup je voľný.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.