Events

V obraze / Dominika Žáková – Symbolika farieb – 20.4.2017

Symbolika farieb a pigmenty v priebehu času

Ako nás farby ovplyvňujú a ako na nás vplývajú v bežnom živote? Prídite si vypočuť Dominiku Žákovú, ktorá sa problematike farieb a jej vizuálnemu vnímaniu venuje v autorskej tvorbe, ako aj vo voľnom čase.

Prednáška sa bude venovať farbe pigmentom, farbe, jej symbolike a expresívnej sile naprieč dejinami umenia: od pravekých okrových jaskynných malieb cez kráľovský ultramarín a International Klein Blue až po toľko diskutovanú Vantablack Anisha Kapoora.

Vstup – 3€