Events

V obraze / Ivan Gerát: Legendy, mýty a hodnoty v dejepise umenia – 19. 8. 2020

Ivan Gerát: Legendy, mýty a hodnoty v dejepise umenia.
Srdečne pozývame na prvú prednášku z cyklu “V obraze”, ktorá sa bude konať už túto stredu 19.8. o 18:00 v DOT.
Písanie o dejinách umenia od počiatkov pracovalo s rôznymi legendami a mýtmi, aj keď sa mnohí bádatelia usilovali dištancovať od vedecky neoveriteľných príbehov. Táto snaha viedla k mnohým úspechom, no mnohé legendy a mýty prežívajú dodnes. Prednáška ponúkne zamyslenie nad vybranými interpretáciami, ktoré dodnes vzbudzujú intenzívne emócie.
Ivan Gerát je riaditeľom Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV a profesorom dejín umenia na Trnavskej univerzite. Doktorandské štúdium dejín umenia, filozofie a slavistiky absolvoval v nemeckom Freiburgu (1991-1994), dlhodobé stáže a pracovné pobyty absolvoval na viacerých prestížnych inštitúciách v zahraničí. Je autorom viacerých monografií, napríklad Legendary Scenes – An Essay in Medieval Pictorial Hagiography (2014), Iconology of Charity (2020).
* vstup voľný
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.