Events

V obraze / Katarína Beňová: Ladislav Mednyánszky a jeho tvorba v kontexte umelcových denníkov – 2. 9. 2020

Srdečne pozývame na 3. prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.

2. 9. 2020 – „Teraz opäť potrebujem zmeniť smer, odraziť sa.“ Ladislav Mednyánszky a jeho tvorba v kontexte umelcových denníkov / Katarína Beňová

Maliarska pozostalosť maliara Ladislava Mednyánszkeho je obsiahla, k čomu treba priradiť i zachované písomné pramene v podobe denníkových záznamov a korešpondencie. Tieto pramene sú dôležitou súčasťou pochopenia rôznorodých prístupov umelca k zvoleným krajinárskym alebo figurálnym témam. Prednáška sa zameria na ozrejmenie známych i menej známych kontextov medzi maliarskou a písomnou pozostalosťou umelca.
Katarína Beňová pracuje ako odborná asistentka na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia v Slovenskej národnej galérii. Magisterské a doktorandské štúdium absolvovala na svojej domovskej katedre. Venuje sa umeniu 19. storočia v stredoeurópskom kontexte. Je autorkou viacerých odborných publikácií a štúdií ako napríklad – J.Rombauer, Biedermeier, Kaštieľ v Rusovciach, Z akadémie do prírody a ďalšie.
*vstup voľný

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.