Events

V OBRAZE / O znovuobjavovaní bezprostrednosti / Vplyv fenomenológie vo vizuálnom umení

O znovuobjavovaní bezprostrednosti / Vplyv fenomenológie vo vizuálnom umení

Fenomenológia, filozofický prúd a postrach všetkých študentov humanitárnych vied, vniesla na začiatku 20. storočia do centra pozornosti niečo dávno prehliadané – zmyslový svet, bezprostredne prežívaný, rozliehajúci sa pred našimi očami. Jej vplyv v minulosti presiahol hranice filozofických diskurzov a zarezonoval okrem iného aj v oblasti vizuálneho umenia. 
Prednáška sa pokúsi vysvetliť dôvody vzniku tohto špecifického myslenia, základné myšlienkové rámce a východiská a predstaví príklady diel vizuálneho umenia, ktoré sa tematicky prekrývajú s jej hlavnými otázkami. Na záver naznačí dôvod jej atraktivity pre súčasné umenie.
Erik Vilím (*1990) je estetik a freelancer kurátor. V rokoch 2017 až 2019 absolvoval doktorandské štúdium na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho záverečná práca niesla názov Meditatívnosť výrazu vo vizuálnom umení. Už počas štúdia začal pripravovať viacero sólových a skupinových výstav. V roku 2018 bol spolukurátorom (spolu s Máriou Janušovou) #OK XII. Trienále malého objektu a kresby v Banskej Štiavnici. V roku 2019 absolvoval rezidenčné pobyty v Tbilisi (The State Silk Museum) a Prahe (Fotograf Gallery). Pravidelne publikuje v odborných časopisoch. Od roku 2021 je členom slovenskej sekcie AICA. 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia