Vendula Chalánková – Venku a Vevnitř

DOT-Gallery-pozvanka-september-oprava
Vendula Chalánková – Venku a Vevnitř

Kurátor: PhDr. Pavel Urban Phd.
Adresa: DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13, Bratislava, 81108
Trvanie: 5.10. – 31.10. 2017Koncept výstavy určený špeciálne pre expozičný priestor DOT. Contemporary Art Gallery predstavuje aktuálne dva ústredné okruhy súčasnej vizuálnej tvorby Venduly Chalánkovej v podobe papierových koláží reálnych interiérov a konceptuálneho environmentu prostredníctvom plenérovej maľby, reagujúcej na často prehliadané, zdanlivo banálne a konzumné javy modernej spoločnosti, ktoré po odčítaní funkčného významu pôvodnej účelnosti sekundárne nadobúdajú atribút estetickej fascinácie. Autorsky typické obrazové tvaroslovie prezentuje Chalánkovej vlastnú absurdnú hru s významovým posunom medzi pôvodným námetom a inštaláciou, ktorá v zásade nemusí byť vždy iba priestorová. Dôležitým faktorom je tu hravá irónia a osobné nasadenie vo výslednej forme autorskej prezentácie prostredníctvom úprimnej doslovnosti prenesenej z reálneho sveta pri zachovaní identickej mierky do rámu obrazu a následne aj do priestoru galérie. Maliarsky cyklus s názvom Venku a Vevnitř vzniká ako špecifická reakcia na to, že v okolí rodnej obce Troubky energetici zabrali kus poľa, na ktorom následne postavili solárnu elektráreň, kam ako spomína autorka: „ jsem s tatínkem chodila kopat řepu…“ Následne si uvedomila počas svojich častých ciest po krajine, že na prírodnom exteriéri geometricky parazitujúce solárne elektrárne sa stávajú cudzorodým vizuálnym prvkom, silne narúšajúcim pôvodný environmetálny ráz krajiny. Cyklus hyperrealistických neokonceptuálnych malieb vznikal za pomerne lyrických podmienok, kedy autorka strávila na tvári miesta svojej plenérovej maľby niekoľko dní v konfrontácii s miestnym občianskym koloritom. Keďže pracuje najmä s modrými odtieňmi farby, so sociálnou interakciou jej vlastnou s okolím nepriamo vytvára celý rad umelých mystifikácií, kedy je považovaná miestnymi obyvateľmi za natieračku turistických značiek, poštárku či zlodejku solárnych panelov. V momente, kedy sa autorka dozvedá fakt, že výroba jedného solárneho panelu pohltí viac energie, než je panel za svoju životnosť schopný akumulovať, nadobúda táto konceptuálna maľba popri poetickej irónii i ďalší špecifický atribút, ktorým je poukaz na nelogický významový paradox.

PhDr. Pavel Urban, PhD.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.