Žovinec Bros – Kolektívna mentálna topografia

DOT-Gallery-pozvanka-Zovinec
„Kolektívna mentálna topografia“
kurátor: Lucia Kotvanová
Trvanie výstavy: 9.11.2016 – 2.12.2016
Vernisáž: 9.11.2016 o 18:00
Autori: Žovinec Bros. (Martin Žovinec a Jozef Žovinec)
DOT., Lazaretská 13

Výstava je realizovaná s podporou Fondu na podporu umeniaŽovinec Bros. (Martin Žovinec a Jozef Žovinec) bratia a spoluautori si spontánne v priebehu života vytvorili vlastný spôsob cestovania a objavovania miest, ktorý sa stal v istom bode ťažiskom pre ich tvorbu . Ich individuálny turizmus sa formoval postupne a náhodne pri rôznych životných situáciách, cestách a príležitostiach ako sprievodný program. Neskôr sa toto cestovanie rozvinulo čiastočne cielene, výberom širšej geografickej oblasti a následným intuitívnym hľadaním objektov (vraky lodí, továrne, svetová architektura atď.).
Výber miesta, alebo cesty je postavený na základe náhodných súvislostí na konkrétnom mieste v konkrétnom čase a až potom následným (postprodukčným) dohladávaním informácií. Autorský prístup spočíva v poznávaní miesta topograficky (topografickými metódami) a na základe bezprostrednej skúsenosti s miestom v reálnom čase, bez akýchkoľvek dopredu-daných príbehov, či historických súvislostí. Takto si vytvárajú vlastný obraz o historických udalostiach, ktoré sa fixujú do pamäti zažitou skúsenosťou s konkrétnym miestom. Tento proces zaznamenávajú do vlastného archívu v podobe fotografií a videozáznamov jednoduchých site-specific akcií a performativnych spontánych situácií. Motiváciou pre tvorbu je v tomto prípade pre autorov ako spoznávanie sveta, tak aj vlastných hraníc a limitov.
Projekt „ kolektívna mentálna topografia“ je ďalším voľným pokračovaním či variantou cestovania v tomto procesuálnom diele, ktorý sa odohral na festivale v podobe site-specific akcie s interaktívnym presahom. Autori cielene mapovali dopredu zadané miesto vlastným spôsobom, skúmaním jeho topografických limitov. Priamo v areáli zelenej Vody pri Novom meste nad Vahom hladali možnosti ako miesto poznať, čo vyustilo do niekoľkých výstupov. V prvej fáze projektu oblasť autori samí zmapovali behom okolo najvačšieho jazera, nočným plávaním a sériou ponorov do odporúčaných najhlbších miest. Tento proces zaznamenávali pomocou GPS súradníc a videozáznamom na Gopro. V druhej fáze projektu autori počas konania festivalu dielo rozvinuli interaktívnym a sociálnym spôsobom, kedy vyzvali návštevníkov festivalu aby sa pripojili k spoločnému mapovaniu vlastným pohybom po areáli. Návštevníci festivalu boli priamo v kontakte s autormi, ktorí ich oslovovali aby si stiahli aplikáciu , ktorou mohli zaznamenať na mape pomocou GPS súradníc svoj pohyb po festivale. Z takto získaných trás dočasnej komunity, ktorá na mieste vznikla a vlastných záznamov autori vytvorili dvojprojekciu predstavujúcu dve roviny spoznávania miesta. Na jednej strane je zostrih videozáznamu individuálneho mapovania autorov na základe hladania hraničných topografických udajov, aj keď rovnako vychádzajúce z informácií od tzv. „domácich“ čiže priamym poznávaním miestnej komunity . Druhú časť diela predstavuje animované video vytvorené z vlastných trás a trás návštevníkov festivalu Galotafest 5.-7. 8 2016. Je obrazom pohybu dočasnej komunity návštevníkov, ktorá na mieste vznikla. Získané informácie, ktoré dielo tvoria sú síce merateľné, ale sú vytvorené individuálne a intuitívne. Dielo je výsledkom súvislého procesu tvorby autorskej dvojice, založeného na individuálnom prístupe v získavaní obrazu o svete, hľadaní vlastných limitov a limitov miesta v reálnom konkrétnom čase.
Výstava predstavuje segmenty a čiastočné výstupy z tohto procesuálneho diela, v ktorom autori stále pokračujú.

Lucia Kotvanová