Ján Gejdoš & Ivona Žirková / Hladina

Vernisáž výstavy: 18. 4. 2024 o 18.00
Trvanie výstavy: 19. 4.  – 26. 5. 2024
Kurátorka: Zuzana Danková
DOT. Contemporary / Jurkovičova tepláreň, Bottova 1 / Bratislava

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ján Gejdoš v sochárstve bravúrne prekračuje tradičné hranice, keď pomocou amorfných štruktúr a zvlnených tenkých plátov kameňa rozvíja novú priestorovú dimenziu. Jeho práca popierajúca materiálnu masívnosť a tvrdosť kameňa hľadá ľahkosť a vzdušnosť v ónyxe, zatiaľ čo jeho biele mramorové sochy majestátne prezentujú svoju vnútornú štruktúru. Gejdoš vytvára z týchto materiálov iluzívne priestory, ktoré oscilujú medzi štíhlosťou a robustnosťou, medzi opalescenciou a fluidnosťou, aby ponúkol divákovi skúsenosť záhadného a zvlneného priestoru evokujúceho prírodné a florálne motívy, či bunkové štruktúry.
 
Ivana Žirková, sa na druhej strane, opätovne obracia k prírode a jej nepredvídateľným premenám, ktoré výtvarne zvečňuje s nekonečnou detailnosťou na svojich olejomaľbách. Jej obrazy zdanlivo hyperrealistické sa pri bližšom pozorovaní rozkladajú na spleť graficko-expresívnych čiar a štylizovaných vĺn tekutiny, meniace sa z realistického zobrazenia na abstraktné počiny. Inšpiráciu nachádza v každodennej prírodnej kráse – od odrazov stromov na hladine vody, cez dážď až po tlmené svetlo jesenného slnka. Žirková nás nabáda zamyslieť sa nad vlastným videním, nad schopnosťou vnímať a oceňovať jemnosti, ktoré nám ponúka príroda.
 
Tvorba Gejdoša a Žirkovej nám otvára dvere do sveta, kde sa formy prírody prelínajú s vizuálnym umením, kde sochárske diela a maľby hľadajú harmonický dialóg medzi priestorom a povrchom, medzi realitou a jej umeleckým prevedením.
 
Ján Gejdoš (*1976)
Mgr. art. Ivan Gejdoš sa narodil v Liptovskom Mikuláši a v súčasnosti pracuje v Martine. Svoje štúdium sústredil na odbor kamenosochárstvo, scénografiu a sochárstvo nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Záver svojich akademických rokov prežil Gejdoš na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave (2001, J. Meliš a P. Roller). Počas svojej profesijnej umeleckej kariéry sa Gejdoš uplatnil na Slovensku i v zahraničí na viacerých autorských a skupinových výstavách.
 
Ivona Žirková ( *1978)
Mgr. art Ivona Žirková sa narodila v Martine, kde žije a pôsobí dodnes. Autorkine štúdium bolo zamerané predovšetkým na výtvarné umenie, ktoré študovala v Bratislave (Milan Bočkay, Marián Meško, Daniel Fischer) a v Prahe (Zdeněk Beran). Žirková bola súčasťou mnohých kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí, ale má za sebou aj početné autorské výstavy. Počas akademických rokov získala cenu rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a po štúdiu cenu nadácie VÚB za druhé miesto.