Tomáš Jetela portfolio

Tomáš Jetela (*1986)

študoval na pražskej AVU, v ateliéri Michaela Rittsteina a je významnou postavou súčasného českého umenia. Do povedomia na umeleckú scénu sa dostal už ako diplomant v roku 2010 s cyklom malieb “Knihovna”. V roku 2013 bol ocenený Cenou kritiky za mladú maľbu, čo len potvrdilo jeho zaujímavé postavenie medzi mladými českými maliarmi. Jeho pravidelná prezentácia na pôde domácich galérií je svedectvom neustálej aktuality a relevancie jeho diel v kontexte súčasného umenia.

Autorova tvorba sa vyznačuje expresívnou maľbou, ktorá zachytáva anonymné postavy, čerpajúc námety skrz vlastnú optiku z rôznych zdrojov – od literatúry, cez pop kultúru až po film. Maliarsky rukopis je postavený na intuitívnej konštrukcii obrazovej plochy, kombinujúc lineárnu maľbu s kresbou a kolážou, čím cielene zintenzívňuje emocionálnosť a výrazovosť figúr. 

 

Formálne jeho tvorba odkazuje na diela Egona Schieleho, Oskara Kokoschku a Francisa Bacona, avšak Jetela tieto vplyvy transformuje do originálnej formy.
Prístup Tomáša Jetelu zdôrazňuje interakciu medzi expresívnou technikou a charakterom portrétovaných. V tvorbe si kladie za cieľ dosiahnuť intenzívny zážitok a vyjadriť vnútorný svet zobrazovaných postáv. Tento prístup zvýrazňuje autenticitu portrétovaných a tiež umožňuje divákovi preniknúť do emócií a vnútorného sveta postáv, vytvárajúc tak silný sugestívny vizuálny zážitok. Postavy, zobrazené vo vypätých emocionálnych momentoch a výrazoch, nám vďaka Jetelovej práci odkrývajú autentický bytostný svet. Divák je vtiahnutý do emócie, ktorú postava na obraze prežíva, hoci kontext, príbeh a jej pôvod sú mu neznáme. (Zuzana Danková)

 

Diela

Výstavy v DOT. Contemporary