Zuzana Svatik & Anna Mária Beňová / THE MEDIUMM IS THE MESSAGE

Kurátorka: Katarína Jankechová
Adresa: DOT. Contemporary Art Gallery, Bottova 1, Bratislava, 811 09
Vernisáž: 8. septembra2022 (štvrtok) 18:00
Trvanie: 9. 9. – 9. 10. 2022
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj najlepšie miesto pre život
——–
The mediumm is the message je kurátorským projektom, ktorý sleduje vzájomnú komunikáciu tvorby dvoch súčasných autoriek Zuzany Svatik a Anny Márie Beňovej. Typické charakteristické črty pre obe autorky sú ironizácia, dynamickosť, dejovosť, tematické zameranie, prepájanie znakového a obrazového materiálu a sú ich komunikačným prepojením, ktoré môžeme na výstave sledovať. Kurátorský koncept je výberom starších i novších diel, ktorý sleduje dynamiku, vzájomné nadväzovanie a nepriamu komunikáciu autoriek. Zámerom kurátorského textu je prostredníctvom kľúčového diela od každej z nich poukázať na ich obojstrannú interakciu.
Zuzana Svatik v objekte s názvom Sexyland on fire využíva vizualitu sexshopov či porno biznisu, pre ktorý je typický veľmi jednotný vizuálny jazyk – špecifická práca s fontom, svetlami, farebnosťou. Sexyland on fire – je názov sexshopu, ktorý horí. Dynamická situácia vs. pasívne pôsobiace postavy blowupdolls. Nafukovacie bábiky sa vyrábajú len so špecifickým výrazom tváre, ktorá dotvára pocit bezmocnosti a pasivity. Sú využívané len na určitý úkon. Zobrazené postavy nafukovacích bábik v diele súčasne definujú genderové stereotypy. Autorka zasadila postavy do pre nich nevšednej situácie: mužská postava hasiča by mala aktívne hasiť požiar a kričiaca ženská postava by mala utekať. Sú však pasívne. Akoby zaseknuté na mieste, frustrované až úzkostné z vlastnej apatie.
Meniace sa „trendy v sexe“ využíva autorka ako komentár spoločenského diania a jeho premien. Kamenné sexshopy – ako je to v prípade spomínaného Sexylandu – strácajú na svojej sile. Všetko sa presúva do online priestoru – ako autorka sama pomenúva – „ide o koniec éry kamenných sexshopov“. V tomto diele je markantná ironizácia a prepojenie znakovosti a obraznosti, ktoré môžeme sledovať aj v prípade maľby Anny Márie Beňovej. Textové prevedenia diel oboch autoriek sú vždy sprevádzané humorom a iróniou, a to i v prípade zobrazovania problematiky gendrových stereotypov, postavenia ženy v spoločnosti, medziľudských vzťahov či vplyvu kresťanstva a pornografie na sexualitu.
Presun do online priestoru a vyprázdnenosť doby je reakcia maľby The mediumm is the message A. M. Beňovej. (Ne)kritický pohľad A. M. Beňovej na selfies s „hlbokými“ citáciami s gramatickými chybami a preklepmi si prisvojila a vytvorila vlastný autoportrét, selfie v maliarskom prevedení. Dôležitým aspektom sa stáva (seba)ironizácia a zdvojovanie písmena „m”, ktoré je zámerným gramatickým fuck-upom. Textovým prisvojením si je The medium is the message výrok Marshalla McLuhana zo 60-tych rokov, ktorý odkazuje k vtedajším novým technológiám 20. storočia. Autor chápe médium ako nástroj, extenziu zmyslových orgánov a funkcií človeka, pričom médiá skrz formu modifikujú spôsob vnímania a zdieľania. Možno v tejto rovine by sa dali súčasné sociálne siete chápať ako extenzia funkcií človeka, ktoré modifikujú spôsob vnímania. Nie je v konečnom dôsledku „Tinder“ a iné sociálne siete extenziou nás a toho čo chceme, aby ľudia videli?
Zostaňme ešte v online priestore, ale pozrime sa spätne na prechod kamenných sexshopov do online-u, kde nastáva zmena. Paralelne sa presúva a premieňa vizualita aj produktová stránka. Kamenné sexshopy prestávajú plniť svoju pôvodnú funkciu a stávajú sa skôr „turistickými atrakciami“. Takto končí éra zastaraných sexshopov ako je napríklad Sexyland. Welcome to the new one?
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.